Eğitimler

eDanışman platformunda siz değerli müşterilerimize sunduğumuz online eğitimlerimizi bu sayfadan inceleyebilirsiniz. Patent, Mevzuat, Ar-Ge ve daha birçok konuda aklınızda oluşan soruları uzman kadromuzun verdiği online eğitimlerimiz ile cevaplıyoruz. Eğitim takvimimizi ve eğitmenlerimizi aşağıdaki butonlardan inceleyebilir, dilerseniz eğitim kataloğumuza göz atabilirsiniz.

e-egitim

Arama kriterlerine göre 87 ürün bulundu

28 Mart 2023 Salı 14:00

TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Hazırlama/Yürütme Eğitimi


TÜBİTAK’ta KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-...

4 Nisan 2023 Salı 15:00

Girişimciler İçin Şirket Kuruluşu, Muhasebe Süreçleri ve SGK İşlemleri Eğitimi


Şirket kuruluş aşamasında yaşanan sorunların ve şirket kuruluşunun öncesinde ve ...

11 Nisan 2023 Salı 15:00

Girişimciler için KOSGEB Destek Eğitimi


KOSGEB, firmalara Ar-Ge, yatırım ve ihracat faaliyetleri için çeşitli destek mekanizmaları sunmaktad...

12 Nisan 2023 Çarşamba 14:00

2022 Yılı Kurumlar/Gelir Vergisi Beyanında Önem Arz Eden Hususlar Eğitimi


Şirketlerin yararlanabileceği vergi teşvikleri ile dönem sonunda yapacakları işl...

18 Nisan 2023 Salı 15:00

Girişimciler İçin İş Hukuku Eğitimi


İş hukukuna ait temel ilklerin aktarılacağı aynı zamanda sözleşme türleri ve rekabet yasağı hakkında...

25 Nisan 2023 Salı 15:00

Girişimciler için Pazar Araştırması ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Eğitimi


Pazar araştırması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, Pazar Analizi ve ...

26 Nisan 2023 Çarşamba 14:00

Akademik Yayın (Bildiri) Yazma Eğitimi


Ar-Ge merkezi sürdürülebilirliğini sağlamak adına komisyon kararlarında verilen ödevlerde yer alan a...

Eğitim Paketi


2023 yılının eğitimlerini şimdiden planlayarak çalışanlarınıza eDanışman Eğitimleri ile yatırım yapı...

Çevrimdışı

Teknopark Firmaları İçin Teşvikli Bordro Düzenleme Eğitimi


Personel ücret hesaplamalarının güncel mevzuata uygunluğu ve kontrolünün bilinme...

Çevrimdışı

TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Hazırlama/Yürütme Eğitimi


TÜBİTAK Proje başvurularının içerik ve usul bakımından doğru şekilde yapılması, ...

Çevrimdışı

Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi


Fizibilite çalışmalarında teknik, mali, pazar, hukuk ve FSMH (Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları) analizle...

Çevrimdışı

Kurumsal Stratejik Planlama Eğitimi


Kurumsal Stratejik Planlama eğitimi şirketlerin stratejik yol haritalarını oluşturmaları, strategyze...

Çevrimdışı

Yeni Dönem Ücret Hesaplamaları ve 2022 Bordro Parametreleri Eğitimi


Tüm çalışanların ücret ve maaşlarının asgari ücrete kadar olan tutarını gelir ve...

Çevrimdışı

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Stratejik Yönetimi Eğitimi


Ticarileştirme ve lisans süreçleri, gayri maddi hak değerleme, patente dayalı ve...

Çevrimdışı

Teknoparklarda Sağlanan Vergi Avantajları, Teşvikler ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi


Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan kurumların elde edebileceği mali avantajların neler olduğunu ve bu avantajların mevzuat çerçevesinde nasıl uygulanması gerektiğinin cevapları bu eğitimde yer almaktadır.

Fikri Mülkiyet Farkındalık Eğitimi


Fikri Mülkiyet HaklarıSınai Mülkiyet HaklarıTelif Hakları

Patent Okuryazarlığı Ve Araştırma Eğitimi


Patent veri tabanlarının daha etkin kullanımını sağlayarak, patent araştırma sistemleri üzerinden da...

Patent İhlalleri Eğitimi


Patent hakkının kapsamının ne olduğu, hakka tecavüz durumunda uygulanacak yaptırımlar, patent isteml...

Patent Vergi İstisna Uygulama Ve Patent Değerlemeye Giriş Eğitimi


Değerleme Ne Zaman Gerekli?Değerleme Öncesi DeğerlendirmeDeğerleme Yöntemlerine ...

Patentlenebilirlik Analizi Eğitimi


Patentlenebilirlik kriterlerinin detaylarına, resmi inceleme uzmanlarının patentlenebilirlik kriterl...

KVKK Uyumu İçin Alınması Gereken İdari ve Teknik Tedbirler Eğitimi


Eğitimimiz, Kişisel Verilerin Korunması hakkında güncel gelişmeleri sıcağı sıcağ...

Uygulamacılar İçin Bilişim ve Teknoloji Sözleşmeleri Eğitimi


Üretilecek ürünün veya verilecek hizmetin hukuka uyumluluğu ve etkilerinin anali...

Yazılım Haklarının Korunması Eğitimi


Dönüşen dünyada, katma değerin bilişimde ve yazılımda üretildiğini artık herkes kabul ediyor. Böyle ...

KVKK Uzmanlık Eğitim Serisi


KVKK 2.0 Uzmanlık Eğitim Serisi bütün alışagelmiş temel eğitimlerden farkı teori ve uygulamanın uzma...

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Farkındalık ve Öz Kaynak Projesi Hazırlama Eğitimi


*5746 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme*Ar-Ge Ve Tasarım Merkezi Olmak İçin As...

Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Ekosisteminde Teşvik ve Hibe Fon Kaynakları


Doğumdan – Koşmaya Ar-Ge İnovasyon Ekosisteminin TanımlanmasıNTÜBİTAK Destekleri...

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Proje Dosyası Hazırlama Eğitimi


Hamle Programı kapsamında Stratejik veya Proje Bazlı Yatırım Teşvik, TÜBİTAK Tek...

Uluslararası Ar-Ge Fon Programları Eğitimi


AB özelinde başvurulabilecek uluslararası Ar-Ge Fon Programları hangileridir? 2021-2027 yılları ara...

Ar-Ge / Tasarım İndirimi Hesaplama Eğitimi


Doğru giderlerin, doğru hesaplarda ve detayda muhasebe kayıtlarında tutulması, doğru indirim tutarın...

Hizmet İhracatı Yapan Firmalarda Uygulanabilecek Vergi İstisnaları Eğitimi (Yazılım, Mühendislik ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik)


İstisna Konusu Yazılım Nedir?Hangi Tür Satışlar İstisna Kapsamına Girer?Muhasebe Kayıt Usulleri Ve Belge Düzeni.

Teknopark Firmaları İçin Mali Uygulama Eğitimi


Teknoparklara kabul edilen ve bu bölgede faaliyet gösteren şirketlere sağlanan m...

Yeni Düzenlemeler Kapsamında Ar-Ge Personel Teşvikleri ve Uygulamaları Eğitimi


- Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım ve Destek Personeli Tanımı? - Ar-Ge Kanunları Kap...

Şirket Birleşme ve Bölünmelerine Yönelik Mali ve Hukuki Süreçler


Ticari Hayatta Şirketler Neden Birleşir ve/veya Bölünür?- Birleşme ve Bölünme İ...

311 ve 312 Sayılı Gelir Vergisi Tebliğleri ile Yapılan Düzenlemeler


Binek otomobil giderleri, ücretlerin vergilendirilmesi ve gelir vergisi kanunund...

KOSGEB Ar-Ge Projesi Hazırlama / Yürütme Eğitimi


KOSGEB Ar-Ge Proje başvurularının içerik ve usul bakımından doğru şekilde yapılm...

Yaratıcı Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yöntemleri Eğitimi


Katılımcıların inovasyon yeteneklerini geliştirmesi, yeni fikirler ve ürünler ya...

Akademik Yayın Hazırlama ve Yayınlatma Eğitimi


Sektörel gelişmeler akademide, akademik gelişmeler ise sektörde karşılık buldukç...

Uygulamalı KVKK Envanter, VERBİS ve İmha Politikası Hazırlama Eğitimi


Kişisel verilerin KVKK’ya uygun şekilde muhafaza edilmesi, muhafaza edilen veril...

Yalın Altı Sigma Temel Bilgilendirme Eğitimi


Eğitimle yalın dönüşümü amaçlayan organizasyonlar için kültürel dönüşüm yol haritası çıkarmak ve Yal...

Proje Yönetimi Eğitimi


Eğitim, proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler v...

Yatırım Teşvik Sistemi ve Başvuru Süreci Eğitimi


Yatırım Teşvik Sistemi’nden kimlerin faydalanabileceğini ve faydalanmak için baş...

Yöneticiler için Finansal Tabloları Anlama ve Yorumlama Eğitimi


Bir işletmenin kimliği niteliğinde olan Mali Tablolar, yöneticiler, yatırımcılar...

Yenilikçi Prototip Teknolojileri Eğitimi


Ar-Ge birimlerinin kendi prototip üretme imkanlarını geliştirmeleri, ürünün geliştirme aşamasındaki ...

Teknopark Firmaları İçin Teşvikli Bordro Düzenleme Eğitimi


Teknoparkta/Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların tabi oldukları...

Şirketlerin Değerini Belirleyen Unsurlar ve Yatırımcıya Hazırlık Süreçleri Eğitimi


Yatırımcı, girişimcilere ve tüm şirket ilgililerine yönelik hazırlanan bu eğitimimizde; şirket değerlemesinde özellik arz eden hususlar, şirket değeri belirlenirken kullanılan hesaplama parametreleri, finansal modellemelerin, iş modellerinin ve nakit yönetiminin nasıl oluşturulması gerektiği anlatılacaktır.

Teknopark Kanunundaki Yeni Düzenlemeler ve Ekosisteme Etkileri Eğitimi


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) & Sistem Global İş Birliğiyle düze...

Teknopark Kanunundaki Yeni Düzenlemeler Eğitimi (YASAD & Argemip)


4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu'nda yapılan değişiklikle...

Patent Değerleme Eğitimi


Bu eğitime katılanlar patent değerlendirme, değerleme ve ticarileştirme süreçlerinin tüm aşamaları h...

Türk Alman Üniversitesi İşbirliği-KVKK Uzmanlığı Sertifika Programı


Bütün alışagelmiş temel eğitimlerden farklı olarak teori ve uygulamanın uzmanlar...

Hukukçu Olmayanlar İçin Sözleşme Düzenleme İnceleme Ve Yorumlama Eğitimi


Eğitimimizde temel sözleşme türleri incelenecek, bu sözleşmelerin nasıl yorumlan...

Horizon Europe ICT Tematik Bilgilendirme Eğitimi


Horizon Europe ICT Tematik Bilgilendirme Eğitimi

İnovasyon ve Fikir Üretim Metotları Eğitimi


İnovasyonun ne olduğu ve inovasyonu destekleyecek fikir metotlarının öğrenilerek bunlardan nasıl fay...

Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi


Patent Vekilliği sınavı için gereken temel seviye bilgileri ve konuya ilişkin tüm ana başlıkları kap...

KVKK Uyum Sürecinde Sık Yapılan Hatalara Yönelik Uygulama Eğitimi


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki veri sorumlusu uygul...

Yöneticiler İçin Vergi Farkındalık Eğitimi


Yöneticiler ve şirketlerin mali işler koordinatörleri, muhasebe ve finans yöneticileri ve karar veri...

Uygulamalı Temel Süreç Yönetimi Eğitimi


Süreçlerin tasarlanarak veya yeniden yapılandırılarak yönetilmesi, süreç bazlı risklerin tespiti ve ...

Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) Eğitimi


“Design Thinking” bakış açısını benimseyerek katılmcıların hem kişisel yaşamları...

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi ile Değer Yaratmak


İş sahiplerine ve çalışanlara, Stratejik Düşünme, Strateji Geliştirme, Pazarlama...

Bordro Hesaplamaları ve Muhasebe Uygulamaları


Her bir personel için yapılan maaş hesaplamalarının mevzuata uygun ve tek düzen ...

İşverenler için Güncel İş Hukuku Hatırlatmaları Eğitimi


Güncel yargı kararları ve uygulamalar ışığında işverenlerin iş hukuku mevzuatı b...

Kişisel Veri İhlaline Yönelik Şikayetlerin Firmalar Tarafından Doğru Yönetimi Eğitimi


Bir ilgili kişi başvurusu alındığında şirket içerisinde yapılması gerekenler, cevap yazısının hazırlanması ve TCK kapsamında gerçekleştirilebilecek savcılık şikayetleri hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.

Ar-Ge Merkezlerinde Ar-Ge Mühendisinin Rolü Nedir Eğitimi


Ar-Ge Merkezlerinde çalışan ve çalışmak isteyen mühendislerin Ar-Ge Merkezinde y...

Ticaret Bakanlığı'nın Küresel Tedarik Zinciri Desteği Eğitimi


Küresel firmalara mal satmak için gerekli üretim standartlarını karşılayabilmeni...

Ar-Ge/Tasarım Merkezleri Sürdürülebilirlik Eğitimi


Ar-Ge/Tasarım Merkeziniz için belirlenen strateji ve hedefler kapsamında ilerlen...

Pazar Araştırma Tekniği ve Uygulamaları Eğitimi


Pazar araştırması yetkinliği, yerel ve global bilgi kaynaklarına ulaşılması ve v...

Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi


Fizibilite çalışmalarında teknik, mali, pazar, hukuk ve FSMH (Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları) analizle...

Yeni Dönem Ücret Hesaplamaları ve 2022 Bordro Parametreleri Eğitimi


Tüm çalışanların ücret ve maaşlarının asgari ücrete kadar olan tutarını gelir ve...

Ar-Ge/Tasarım Merkezleri İle Teknopark Firmalarında Kurumlar Vergisi Teşviki Eğitimi


Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım yapan firmaların Kurumlar Vergisi (KV) kapsamında nasıl teşvik alacağını, vergi planlaması kapsamında bu başlıklarda nasıl bir avantaj yaratabileceğini, bu avantajları elde etmek için nelerin yapılması gerektiğini ve bu avantajların nasıl hesaplandığını anlamak ve pratik uygulama bakımından fa...

Influencer Reklam Hukuku Eğitimi


İnternet ortamında verilen reklamların Reklam Kurulu denetimine tabii olduğunu ve en az 155.000 TL p...

Ideathon – Yenilikçi Fikir Atölyesi Eğitimi


Ideathon, önceden belirlenmiş konularda kısa bir süre içerisinde yeni fikir, proje ya da çözüm ürete...

Kurumsal Stratejik Planlama Eğitimi


Kurumsal Stratejik Planlama eğitimi şirketlerin stratejik yol haritalarını oluşturmaları, strategyze...

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi


Ülkemizdeki destek mekanizmalarından biri olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için ...

Yatırım Alma Süreçlerinin Şirketler Hukuku ve Vergi Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi Eğitimi


Eğitimimizde yatırım alma süreçlerinin hukuki ve mali yol haritasının ne şekilde olacağı, yatırım alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve bugüne kadar sayısız girişimci ve yatırımcıda deneyimlediğimiz bu süreçteki tecrübelerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Ar-Ge - İnovasyon Yolculuğu Eğitimi


Bu eğitimde araştırma ile başlayıp inovasyona doğru ilerleyen Ar-ge yolculuğunda, yürütülen tüm faal...

KVKK Uzmanlık Eğitimi


İş süreçlerinde KVKK ve ikincil düzenlemelerine maruz kalan firma yetkililerine KVKK’yı tanıtmaya, d...

Güncel SGK Teşvikleri ve Teşvik Hesaplama Eğitimi


2023 yılında devam eden 16 teşvikle ilgili işçi ve işveren açısından uygulama şa...

Hile ve Suistimal Denetimi Eğitimi


Genel teorik ve istatistiki bilgilerin ışında hazırlanmış, işletmelerde hile ve suistimalin tespit v...

E-Ticaret Sitesindeki Hukuki Metinlerin Güncellenmesi Eğitimi


E-Ticaret Kanunu temmuzda, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ise ağustos ayında d...

Teknopark Firmaları İçin Teşvikli Bordro Düzenleme Eğitimi


Personel ücret hesaplamalarının güncel mevzuata uygunluğu ve kontrolünün bilinme...

İnovasyonla Yeni Ufuklara Yolculuk: Ezber Bozmaya Geldik!


İnovasyon, katma değer yaratan yenilik anlamını taşır. Bugünün rekabet koşulları...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Stratejik Yönetimi Eğitimi


Ticarileştirme ve lisans süreçleri, gayri maddi hak değerleme, patente dayalı ve...

Temelden İleri Düzeye Makale Hazırlama Eğitimi


Akademik yayınlar/makaleler sayesinde araştırmacılar, yapmış olduğu özgün, katma...

Yatırım Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Eğitimi


Türkiye’de gerçekleştirilecek yatırımlar özelinde faydalanılacak yatırım teşvik ...

Teknoparklarda Sağlanan Vergi Avantajları, Teşvikler ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi


Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan kurumların elde edebileceği mali avantajların neler olduğunu ve bu avantajların mevzuat çerçevesinde nasıl uygulanması gerektiğinin cevapları bu eğitimde yer almaktadır.

İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Geçerli Nedenle Fesih Eğitimi


İş ilişkilerinin sona erme hallerinden biri olan geçerli nedenle iş ilişkisinin ...

Finansal Raporlamanın Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Uygulanması Eğitimi


Ekonomi literatürünün en çok tanınan kavramlarından biri olan “enflasyon”nun yan...

2023 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti ve Bordro Parametreleri Eğitimi


Çalışanların elde ettiği ücret ve ücret sayılan gelirlerine uygulanacak yasal ke...