Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi

Fizibilite çalışmalarında teknik, mali, pazar, hukuk ve FSMH (Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları) analizlerinin nasıl yapıldığına değinilecek, örnek uygulama üzerinden yatırımların mali ve finansal tablolarının nasıl oluştuğu izlenebilecek ve yorumlanabilecek eğitimimize yatırım projelerine ve fizibilite çalışmalarına ilgi duyan herkesi bekleriz!

14:00 - 16:30
750.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

 • Projenin Tanımı ve Kapsamı
 • Proje Fikrinin Analizi, Sosyo-Ekonomik ve Bölgesel Politikalarla Uyumu
 • Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat (Hibe, Yatırım Teşvik ve Yap-İşlet-Devret Mevzuatı gibi)
 • Projenin Gerekçesi/Piyasa Araştırması
 • Mal ve/veya Hizmetlerin Satış-Üretim Stratejisinin Belirlenmesi
 • Proje Yeri/Uygulama Alanı
 1. Bölgesel Analiz
 2. İl Analizi
 • Teknik Analiz ve Tasarım
 • Proje Girdileri
 • Organizasyon Yapısı, Yönetim ve İnsan Kaynakları
 • Proje Yönetimi ve Uygulama Programı
 • İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri
 1. İnsan Kaynakları Maliyet Hesaplanması
 2. Sabit ve Değişken Giderlerin Oluşturulması
 3. İşletme Sermayesinin Belirlenmesi
 • Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı
 • Projenin Finansmanı
 • Proje Analizi
 1. Finansal Analiz (Örnek uygulama üzerinden yatırımların mali ve finansal tablolarının nasıl oluştuğu izlenebilecek ve yorumlanabilecek)
 • Sermaye Maliyeti ve İskonto Oranlarının Belirlenmesi
 • Yatırımın İskonto Edilmiş ve İskonto Edilmemiş Geri Dönüş Sürelerinin Hesaplanması
 • İç Verim Oranı Hesaplanması
 • Net Bugünkü Değer Hesaplaması
 • Karlılık Endeksi Hesaplanması
 1. Ekonomik Analiz (Kamu Maliyesi)
 • Gölge Fiyatlar ve Dönüşüm Faktörleri
 • Parasallaştırılan ve Parasallaştıramayan Fayda ve Zararlar
 • Ekonomik Net Bugünkü Değer Hesaplanması
 1. Sosyal Analiz
 2. Bölgesel Analiz
 3. Duyarlılık Analizi
 4. Risk Analizi

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."