Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi

Ülkemizdeki destek mekanizmalarından biri olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için her yıl hazırlanması zorunlu faaliyet raporunun sağlıklı bir şekilde oluşturulması adına bilgi birikiminin oluşturulması ve bu çerçevede katılımcılara yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır.

14:00 - 17:00
3900.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

1.Ar-Ge/Tasarım Merkezi Gereklilikleri, Mevzuat Tanımları

2.Faaliyet Raporu Gereklilikleri

       2.1.  İşletme Bilgileri

 • İşletme Organizasyon Şeması Nasıl Olmalı?
 • İşletme Mali Veriler
 • İşletme Tanıtıcı Bilgileri
 • Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Stratejiler

      2.2. Ar-Ge/Tasarım Merkezi Bilgileri

 • Personel Nitelikleri
 • Projeler
 • İnovasyon, Yenilik, Ar-Ge ve Tasarım Kavramları,

            a. Sanayi Bakanlığı Proje Yazım Kriterleri ve Uygulama Örnekleri

            b. Projeler Aracılığıyla Yararlanılabilecek Diğer Destek Mekanizmaları

 • Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Modellenmesi
 • Kısa, Orta ve Uzun Vade Stratejiler
 • Ödül Sistemi
 • Çalışanlara Yönelik Eğitimler
 • Kongre, Konferans Katılımı ve Akademik Yayın
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Organizasyon Şeması Nasıl Olmalı?
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Mali Veriler
 • Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları
 • Dışarıda Geçirilen Sürelerin Beyanı
 • Ticarileşen Projeler

3. Denetim Süreci

Kazanımlar:

 • Faaliyet Raporu Hazırlayabilme
 • Faaliyet Raporuna Denetçi Gözüyle Bakış

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."