Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Yöneticiler için Finansal Tabloları Anlama ve Yorumlama Eğitimi

Bir işletmenin kimliği niteliğinde olan Mali Tablolar, yöneticiler, yatırımcılar ve kredi verenler gibi işletmenin tüm ilgililerinin karar alma süreçlerinde etkili olmaktadır. İşletmelerin, geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki durumu hakkında bilgi verecek ve geleceğe dönük stratejiler belirlenmesini sağlayacak mali tablo okuma ve anlama yetisini kazandıracak eğitimimize bekleriz.

14:00 - 17:00
2250.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

1. Muhasebe ve Mali Tablolarda Temel Kavramlar 

  • Mali Tablolara Etki Eden Muhasebe Kavramları Nelerdir? Bu Kavramların Belirlediği Kurallara Uyum Finansal Analizlere Nasıl Etki Eder?
  • Temel ve Ek Mali Tabloların Özellikleri, Kullanım Yerleri ve Amaçları Nelerdir?

2. Temel Finansal Terimler 

  • Harcama, Gider ve Maliyet Farkı Nedir? Mali Tablolara Nasıl Etki Eder?
  • EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) Nasıl Hesaplanır?
  • Yatırım, Amortisman ve İtfa Nedir? Mali Tablolara Nasıl Etki Eder?
  • IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) - VUK (Vergi Usul Kanunu) Mali Tablolar Arasındaki Önemli Farklar Nelerdir?

3. Mali Tablo Analiz ve Yorumlama Yöntemleri 

  • Örnek Bilanço ve Gelir Tablosu Üzerinden "Yatay Analiz" Yöntemi ile Analiz ve Yorulama
  • Örnek Bilanço ve Gelir Tablosu Üzerinden "Dikey Analiz" Yöntemi ile Analiz ve Yorulama
  • Örnek Bir Firmanın Son 5 Yıllık Mali Verileri ile "Trend Analizi" Yöntemi Kullanılarak Analiz ve Yorulama
  • Oran Analizleri Hesaplama ve Yorumlama Yöntemleri (Likidite Analizleri, Finansal Yapı Analizleri, Faaliyet Analizleri ve Karlılık Analizleri)

4. Soru & Cevap Bölümü
 

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."