Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Türk Alman Üniversitesi İşbirliği-KVKK Uzmanlığı Sertifika Programı

Bütün alışagelmiş temel eğitimlerden farklı olarak teori ve uygulamanın uzmanları tarafından bir araya getirildiği, dijital bir sınıfta interaktif olarak ilgililerin buluşturulduğu, Türk Alman Üniversitesi SEM iş birliğiyle düzenlenen temel KVKK bilgisine sahip ilgililere uzmanlık yetkinlikleri kazandıracak, 5 gün ve 15 saat sürecek TAÜ SEM Sertifikalı eğitimimize bekleriz.

09:00 - 12:30
3000.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

Eğitim Tarih ve Saatleri 

 • 27 Mart 2021 Cumartesi 09.00-12.30 - 1.Oturum: 1.     Genel İlkeler ve Aydınlatma ve 2. Veri İşleme Şartları ve Açık Rıza
 • 28 Mart 2021 Pazar 09.00-12.30 - 2.Oturum: 3. Uygulamalı KVKK Envanter, VERBİS ve İmha Politikası Hazırlama ve 4. Veri Sorumlusu ile Veri İşleyen İlişkileri
 • 3 Nisan 2021 Cumartesi 09.00-12.30 - 3.Oturum: 5. KVKK Uyumu İçin Alınması Gereken Teknik Tedbirler ve 6. Yurt Dışı Veri Aktarım, Taahhütname Süreçleri, Bağlayıcı Şirket Kuralları ve Davranış Kuralları
 • 4 Nisan 2021 Pazar 09.00-12.30- 4.Oturum: 7. Kabahatler Hukuku ve KVKK ve 8. Türk Ceza Kanunu İle Kişisel Verilerin Korunması
 • 10 Nisan 2021 Cumartesi 09.00-12.30 - 5.Oturum: 9. Etki Değerleme Çalışması ve Denetim ve 10.Uygulamada Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler ve Uygulama Atölyesi

Eğitim Modülleri:

plus plus 1. Genel İlkeler ve Aydınlatma

1.1. Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Amaç - Kapsam)

1.2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Temel Kavramlar

1.3. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler

1.4. Genel Olarak Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

1.5. Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

plus plus 2. Veri İşleme Şartları ve Açık Rıza

2.1. Açık Rıza

 • •          Diğer Hukuka Uygunluk Sebepleriyle İlişki
 • •          Bağlantı Yasağı
 • •          Özgür İrade
 • •          İYS, EHK ve KVKK İlişkisi

2.2. Kanunda Açıkça Öngörülme/Hukuki Yükümlülük/Alenileştirme

2.3. Sözleşmenin Kurulması ve İfası

 • •          Veri Karşılığı Hizmet
 • •          Nisbilik ve 3. Kişiler
 • •          Gereklilik

2.4. Meşru Menfaat

 • •          Sistematik Açıdan Önemi
 • •          Denge Testi
 • •          Örnekler
plus plus 3. Uygulamalı KVKK Envanter, VERBİS ve İmha Politikası Hazırlama

3.1. Kişisel Veri İşleme Envanterinin Hazırlanması, Örnekler ve Sık Yapılan Hatalar

3.2. Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Uygulaması, VERBİS’ten Örneklerin İncelenmesi 

3.3. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlanması

3.4. İmha Politikası ile Envanter Arasındaki İlişkinin Kurulması

3.5. Kişisel Veri İmha Yöntemlerinin İncelenmesi 

3.6. İdari ve Teknik Tedbirlerin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi

plus plus 4. Veri Sorumlusu ile Veri İşleyen İlişkileri

4.1. Teorik Altyapı

 • Veri sorumlusu, veri işleyen ve ortak veri sorumlusu tanımları
 • Veri sorumlusu-veri işleyen ayırımı, veri sorumlusu-veri işleyen ile ortak veri sorumluları arasındaki hukuki ilişkiler

4.2. Uygulama Örnekleri

 • Art. 29 WG rehber incelemesi
 • KVKK rehber incelemesi
 • ABAD içtihatlarında ortak veri sorumlusu (Facebook-Fanpage ve Fashion-ID karar analizi)

4.3. Sözleşme Hazırlama Eğitimi

 • Veri sorumlusu-veri işleyen sözleşmeleri (veri sorumlusu ve veri işleyen lehine düzenleme teknikleri)
 • Ortak veri sorumlusu sözleşmeleri
plus plus 5. KVKK Uyumu İçin Alınması Gereken Teknik Tedbirler

5.1. Kişisel Veri İçeren Sistemlerin Güvenliğinin Sağlanması

5.2.ISO 27001 ile KVKK İlişkisi Arasındaki İlişki

5.3.Siber Güvenliğin Sağlanması Hakkında Bilinmesi Gerekenler Ve Kontrol Noktaları

5.4.Erişim Politikaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler 

5.5.Bilişim Ağlarında Alınması Gereken Ek Güvenlik Önlemleri

5.6.Zafiyet Taramaları Ve Sızma Testlerinin KVKK Tarafındaki Önemi

5.7.Şifreleme İle Aktarım Esasları

5.8.Şirket İçinde Yaşanabilecek İhlallere Karşı Alınması Gereken Teknik Tedbirler

5.9.Şirket Dışından Alınan Verilere Ve Gerçekleşecek Saldırılara Karşı Alınması Gerekenler Önlemler

5.10.Bulut Ortamında Yer Alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Öneriler

5.11.Özel Nitelikli Kişisel Veri Kavramı

5.12.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunmasında Alınması Gereken Ek Tedbirler

5.13.Verilerin Korunması Amacıyla Piyasaya Sunulan Yazılımlar Hakkında Genel Bilgilendirme

5.14.Soru – Cevap Oturumu

plus plus 6. Yurt Dışı Veri Aktarım, Taahhütname Süreçleri, Bağlayıcı Şirket Kuralları ve Davranış Kuralları

6.1. Teorik Altyapı

 • Yurt Dışı Aktarımının Hukuki Dayanağı
 • Çerez Kullanımı ve Yurt Dışı Veri Aktarımı

6.2. Taahhütname Süreçleri

 • Açık Rıza ile İlişki
 • Taahhütnamelere İlişkin Kurul Duyurusu

6.3. Bağlayıcı Şirket Kuralları

 • Kurul Duyurusu
 • AB Hukukunda Bağlayıcı Şirket Kuralları
 • Uygulama Örnekleri

6.4. AB Hukukunda Standart Sözleşme Hükümleri 

6.5. Davranış Kuralları

 • AB Hukukunda Davranış Kuralları
 • Onaylanmış Davranış Kuralları Örnek İncelemesi
plus plus 7. Kabahatler Hukuku ve KVKK

7.1. Kabahatler Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Yer Alan Kabahatler

7.2. Yaptırım Usulü

plus plus 8. Türk Ceza Kanunu İle Kişisel Verilerin Korunması

8.1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Suç Tipleri

plus plus 9. Etki Değerleme Çalışması ve Denetim

9.1. Etki Değerleme Çalışması

 • Farklı Etki Değerleme Modelleri
 • Uygulama Örnekleri

9.2. Denetim

 • İç Denetim
 • Dış Denetim
 • Devlet Otoritesi Eliyle Denetim –Devlet Otoritesi Tarafından Yetkilendirilmiş Özel Teşebbüs Eliyle Denetim
 • Sertifika Süreçleri
 • Davranış Kuralları
 • Örnek Denetim Tabloları
plus plus 10. Uygulamada Sık Karşılaşılan Sorunlar - Çözümler ve Uygulama Atölyesi

10.1. Sık Karşılaşılan Sorunlar

 • Veri Güvenliği Farkındalığının Düşük Olması
 • Veri Minimizasyonuna Yanaşılmaması
 • Açık Rıza Süreçlerindeki Operasyonel Zorluklar
 • İlgili Kişi Başvurusu Süreçlerine İlişkin Zorluklar
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Ve Verbis Bildirimi Güncelliğinin Sağlanmasındaki Zorluklar
 • Aydınlatma Metni-Politika- Prosedürlerin Yürürlüğe Konulması/Uygulanmasındaki Zorluklar
 • İmha Sürecinin Etkin Yürütülememesi
 • Yurtdışı Aktarıma İlişkin Zorluklar

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."