Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Ar-Ge/Tasarım Merkezleri Sürdürülebilirlik Eğitimi

Ar-Ge/Tasarım Merkeziniz için belirlenen strateji ve hedefler kapsamında ilerlenmesini sağlayacak şekilde sahip olunan bu statünün korunması, gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve sürdürülebilir bir merkez yapısı için bilgi birikiminin oluşturulması ve bu çerçevede katılımcılara yetkinlik kazandırılması amaçlanan eğitimimize herkesi bekleriz.

14:00 - 17:00
990.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

1. Ar-Ge/Tasarım Merkezinde Sürdürülebilirlik Ana Şartları

2. Ar-Ge/Tasarım Merkezin Personel Seçimleri ve TZE Önemi

3. Proje Kavramı

4. Proje İçeriğine Nasıl Karar Verilmeli?

  • Akademik Yayın
  • Fikri Haklar
  • İş Birlikleri Vb.

5. AR-GE /Tasarım Merkezi Yürütme Aşamasında Kanıtlayıcı Belgelerin Önemi

6. Faaliyet Raporu Hazırlık Sürecinde Önemli Noktalar

  • Bakanlık Tarafından Beklenen Proje Yazım Kriterleri ve Uygulama Örnekleri
  • Kısa, Orta ve Uzun Vade Stratejiler
  • Ödül Sistemi
  • Çalışanlara Yönelik Eğitimler
  • Organizasyon Şeması
  • Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları

7. Faaliyet Raporu Denetim Sürecinde Dikkat Edilecekler

8. AR-GE Yönetmeliğindeki Son Güncel Değişiklikler

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."