Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Şahıs Şirket Kuruluşu

Şahıs Şirket Kuruluşu

1.999,00 ₺ + KDV

Şahıs şirket kuruluş bedelidir. (Şirket Kuruluş Harcı Bedeli Hariç)

*Belirtilen hizmet bedeline resmi kurumlara (noter, ticaret sicili vs.) ödenen vergi, resim, harç ve benzeri ücretler ve damga vergisi dâhil değildir. 

Tek Seferlik 1.999,00 ₺ + KDV olarak faturalandırılır.


Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu

4.299,00 ₺ + KDV

Limited şirket kuruluş bedelidir. (Şirket Kuruluş Harcı Bedeli Hariç)

*Belirtilen hizmet bedeline resmi kurumlara (noter, ticaret sicili vs.) ödenen vergi, resim, harç ve benzeri ücretler ve damga vergisi dâhil değildir. 

Tek Seferlik 4.299,00 ₺ + KDV olarak faturalandırılır.


Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim Şirket Kuruluşu

5.249,00 ₺ + KDV

Anonim şirket kuruluş bedelidir. (Şirket Kuruluş Harcı Bedeli Hariç)

*Belirtilen hizmet bedeline resmi kurumlara (noter, ticaret sicili vs.) ödenen vergi, resim, harç ve benzeri ücretler ve damga vergisi dâhil değildir. 

Tek Seferlik 5.249,00 ₺ + KDV olarak faturalandırılır.


Nedir?
Hizmet Takvimi
Kimler Almalı?
Faydalar

Kurucuların ihtiyaçlarına en uygun yapının belirlenerek kuruluş için gereken evrak setinin hazırlanması, ticaret sicil operasyonunu da kapsar şekilde tescilinin yapılmasına kadar danışmanlık hizmetlerini sunuyoruz.    

Kuruluş işlemlerine ilişkin evrak setinin hazırlanarak müşteri ile paylaşılması, firma faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda kuruluş öncesinde Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasının gerekip gerekmediğinin tespiti ve izinlerin alınması, firma faaliyet ve ihtiyaçlarına  en uygun şirket türünün belirlenmesi, şirketin türüne göre ve pay sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda şirket esas sözleşmenin hazırlanması, ihtiyaç ve talep halinde şirket esas sözleşmesinin pay sahiplerine farklı konularda (yönetim kurulu/genel kurul düzenlemeleri/pay devirleri vb.) imtiyazlar da tanıyacak şekilde imtiyazlı olarak hazırlanması,  yabancı bir kişi veya şirketin pay sahibi veya yetkili olması halinde yurtdışından getirilmesi gereken apostilli evrakın bildirilmesi, bu evraka istinaden ilgili vergi dairesinden kuruluş öncesinde bu kişi için potansiyel vergi kimlik numarası alınarak MERSİS'e ilgili kişinin kaydının yaptırılması, kuruluş için yetkililer ve pay sahiplerinden alınması gereken imza ve beyanlar hakkında bilgi verilerek yapılması gerekenlerin açıklanması, evrakın tamamlanması akabinde tarafımızca şirket kuruluşunun ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescilini yapıyoruz.

Şahıs Şirketi: Kurulumu en basit ve en ucuz şirket türüdür. Tek ortak için uygundur. Sermaye ihtiyacı sınırsızdır. Ortak, şirket borçlarından kişisel olarak sorumludur. Hisseler halka arz edilemez. Limited Şirket: En yaygın şirket türüdür. 1 veya 2 ortak için uygundur. Sermaye ihtiyacı minimum 50.000 TLdir. Ortaklar, taahhüt ettikleri sermaye payı oranında borçlardan sorumludur. Hisseler halka arz edilemez. Yönetim kurulu üyeleri ortaklardan oluşmalıdır. Blokaj ödemesi mevcut değildir. Anonim Şirket: Kurulumu en karmaşık bir şirket türüdür. 3 veya daha fazla ortak için uygundur. Sermaye ihtiyacı 250.000 TL veya daha fazladır. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu değildir. Hisseler halka arz edilebilir. Yönetim kurulu üyeleri ortaklardan ayrı kişiler olabilir. Kuruluştan önce sermayenin ¼ kadar bloke ödemesi gerekmektedir.

1
İhtiyaca ve amaca en uygun olacak şirket türünün tespit edilmesi ve sürecin profesyonel şekilde kurgulanması ile şirketin ihtiyacına göre esas sözleşmenin oluşturulması.
2
Yabancı pay sahibi olması halinde apostilli evrak gereken durumların tespiti, kuruluş öncesinde izin alınmasının gerekip gerekmediğinin tespiti ve ile tescil sonrasında mali olarak dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgi verilmesi.
3
Kuruluşun vekaletname ile kolaylıkla yürütülmesi, MERSİS başvurusunun yapılması, kuruluşun sicilde tescili gibi operasyon süreçlerinin bu konuda uzman kişiler tarafından yapılması.