Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Standart Kuruluş

Standart Kuruluş

5.000,00 ₺ + KDV

Anonim veya limited şirket kuruluş bedelidir. (Şirket Kuruluş Harcı Bedeli Hariç)

*Belirtilen hizmet bedeline resmi kurumlara (noter, ticaret sicili vs.) ödenen vergi, resim, harç ve benzeri ücretler ve damga vergisi dâhil değildir. 

Tek Seferlik 5.000,00 ₺ + KDV olarak faturalandırılır.


İmtiyazlı Kuruluş

İmtiyazlı Kuruluş

6.600,00 ₺ + KDV

Anonim veya limited şirket kuruluş bedelidir. (Şirket Kuruluş Harcı Bedeli Hariç)

*Belirtilen hizmet bedeline resmi kurumlara (noter, ticaret sicili vs.) ödenen vergi, resim, harç ve benzeri ücretler ve damga vergisi dâhil değildir. 

Tek Seferlik 6.600,00 ₺ + KDV olarak faturalandırılır.


Nedir?
Hizmet Takvimi
Kimler Almalı?
Faydalar

Kurucuların ihtiyaçlarına en uygun yapının belirlenerek kuruluş için gereken evrak setinin hazırlanması, ticaret sicil operasyonunu da kapsar şekilde tescilinin yapılmasına kadar danışmanlık hizmetlerini sunuyoruz.    

Kuruluş işlemlerine ilişkin evrak setinin hazırlanarak müşteri ile paylaşılması, firma faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda kuruluş öncesinde Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasının gerekip gerekmediğinin tespiti ve izinlerin alınması, firma faaliyet ve ihtiyaçlarına  en uygun şirket türünün belirlenmesi, şirketin türüne göre ve pay sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda şirket esas sözleşmenin hazırlanması, ihtiyaç ve talep halinde şirket esas sözleşmesinin pay sahiplerine farklı konularda (yönetim kurulu/genel kurul düzenlemeleri/pay devirleri vb.) imtiyazlar da tanıyacak şekilde imtiyazlı olarak hazırlanması,  yabancı bir kişi veya şirketin pay sahibi veya yetkili olması halinde yurtdışından getirilmesi gereken apostilli evrakın bildirilmesi, bu evraka istinaden ilgili vergi dairesinden kuruluş öncesinde bu kişi için potansiyel vergi kimlik numarası alınarak MERSİS'e ilgili kişinin kaydının yaptırılması, kuruluş için yetkililer ve pay sahiplerinden alınması gereken imza ve beyanlar hakkında bilgi verilerek yapılması gerekenlerin açıklanması, evrakın tamamlanması akabinde tarafımızca şirket kuruluşunun ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescilini yapıyoruz.

Limited şirket veya anonim şirket kurmak isteyen tüm kişiler ve şirketler.

1
İhtiyaca ve amaca en uygun olacak şirket türünün tespit edilmesi ve sürecin profesyonel şekilde kurgulanması ile şirketin ihtiyacına göre esas sözleşmenin oluşturulması.
2
Yabancı pay sahibi olması halinde apostilli evrak gereken durumların tespiti, kuruluş öncesinde izin alınmasının gerekip gerekmediğinin tespiti ve ile tescil sonrasında mali olarak dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgi verilmesi.
3
Kuruluşun vekaletname ile kolaylıkla yürütülmesi, MERSİS başvurusunun yapılması, kuruluşun sicilde tescili gibi operasyon süreçlerinin bu konuda uzman kişiler tarafından yapılması.