Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Şirketlerin Değerini Belirleyen Unsurlar ve Yatırımcıya Hazırlık Süreçleri Eğitimi

Yatırımcı, girişimcilere ve tüm şirket ilgililerine yönelik hazırlanan bu eğitimimizde; şirket değerlemesinde özellik arz eden hususlar, şirket değeri belirlenirken kullanılan hesaplama parametreleri, finansal modellemelerin, iş modellerinin ve nakit yönetiminin nasıl oluşturulması gerektiği anlatılacaktır.

14:00 - 16:00
1090.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

 1. Şirket Değerleme Ne İfade Eder?
 2. Bilanço ve Gelir Tablosunun Şirket Değerine Etkileri
  1. Bilançoda Yer Alan Önemli Parametreler
  2. Gelir Tablosunda Yer Alan Önemli Parametreler
 3. Şirket Değerleme Yöntemleri
  1. Aktif Bazlı Yaklaşımlar
  2. Gelir Bazlı Yaklaşımlar (İndirgenmiş Nakit Akım (DCF))
  3. Piyasa Bazlı Yaklaşımlar (Çarpan Yöntemleri)
 4. Finansal Strateji
  1. Business Plan Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
  2. Finansal Modelleme Nedir?
 5. Fikirden Halka Arza Kadar Tüm Evreler İçin Yatırımcıya Hazırlık Süreçleri
  1. Yatırım Stratejisinin Belirlenmesi
  2. Şirketin Hukuksal Yapısının Yatırım Sürecine Etkileri
  3. Vergi ve Muhasebe Süreçlerinin Yatırım Süreçlerindeki Etkisi
  4. Fikri Mülkiyet Haklarının Şirket Değerine Etkisi

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."