Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

KVKK Uzmanlık Eğitimi

İş süreçlerinde KVKK ve ikincil düzenlemelerine maruz kalan firma yetkililerine KVKK’yı tanıtmaya, dikkat etmeleri gereken risklere ve bu risklerin nasıl azaltılabileceğine odaklanacak ve temel KVKK bilgisine sahip ilgililere uzmanlık yetkinlikleri kazandıracak eğitimimize bekleriz.

10:30 - 15:30
6000.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

  1. Kişisel Veri İşleme Envanteri – Veri Koruma/Risk Değerlendirmeleri
  2. Veri Sorumlusu Siciline Kayıt Yükümlülüğü, Güncelleme İşlemleri
  3. Veri Toplama Kanalları ve Aydınlatma Bildirimlerinin Devreye Alınması
  4. Veri İşleme Şartları (Hukuki Sebepler), Açık Rıza Yönetimi
  5. İlgili Kişi Başvuruları, Veri İhlalleri ve Şikayetlerin Yönetimi
  6. Saklama ve İmha İşlemleri, Güvenlik Önlemleri
  7. Veri Alıcıları, Veri Aktaranlar, Veri İşleyenlerle İlişkiler
  8. KVKK Rol ve Sorumlulukları, İç Kural Oluşturma ve Kontrol Süreçleri

Kazanımlar: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kişisel verilerin kayıt altına alınmasına ilişkin yasal standartları düzenleyen bir mevzuattır. Bu mevzuat Avrupa Birliğine uyum kapsamında kabul edildiğinden büyük ölçüde Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”)‘yle benzer şekilde gelişmektedir. İki düzenlemede de yurtdışına aktarım gibi konularda katı düzenlemeler bulunduğundan bu iki düzenlemeye eş zamanlı uyumun her zaman mümkün olmayabileceğine de dikkat etmek gerekir. Söz konusu eğitimimizle gerek firmada bu konuda yetkili ve sorumlu çalışanların bilgi birikiminin güncellenmesi gerekse de yetkinliklerinin artırılması sağlanacaktır.  

Eğitim Gün ve Saati: 25.05.2023 ve 26.05.2023 /10.30 – 12.30 ile 13.30-15.30 (2 gün, Günde 4 saat, Toplamda 8 Saat)

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."