Hizmetlerimiz

EĞİTİM TAKVİMİ


12 Ağustos 2022 Cuma 14:00

Teknopark Firmaları İçin Teşvikli Bordro Düzenleme Eğitimi


Personel ücret hesaplamalarının güncel mevzuata uygunluğu ve kontrolünün bilinme...

18 Ağustos 2022 Perşembe 14:00

TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Hazırlama/Yürütme Eğitimi


TÜBİTAK’ta KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-...

23 Ağustos 2022 Salı 14:00

Şirketlerin Değerini Belirleyen Unsurlar ve Yatırımcıya Hazırlık Süreçleri Eğitimi


Yatırımcı, girişimcilere ve tüm şirket ilgililerine yönelik hazırlanan bu eğitimimizde; şirket değerlemesinde özellik arz eden hususlar, şirket değeri belirlenirken kullanılan hesaplama parametreleri, finansal modellemelerin, iş modellerinin ve nakit yönetiminin nasıl oluşturulması gerektiği anlatılacaktır.

26 Ağustos 2022 Cuma 14:00

Akademik Yayın (Bildiri) Yazma Eğitimi


Ar-Ge merkezi sürdürülebilirliğini sağlamak adına komisyon kararlarında verilen ödevlerde yer alan a...

31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:45

Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi


Fizibilite çalışmalarında teknik, mali, pazar, hukuk ve FSMH (Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları) analizle...Hizmetlerimiz

ÖNE ÇIKAN EĞİTİMLER