Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Teklif Al


Özel talep ve sorularınız için bizimle ile iletişime geçiniz.


Teklif Al

Nedir ?

after-line

Büyüme evresinde olan veya belli bir büyüklüğe gelmiş olmakla birlikte yatırım alma düşüncesi olan firmalar için yatırımcıya hazırlık açısından firmanın mali tablolarının bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi hizmetidir. 

Hizmet takvimi şu şekildedir:

1. Adım: Planlama Toplantısı: 2 saat

2. Adım: Veri Toplama ve İnceleme: Online data room oluşturma ve gelen verilerin incelenmesi: 2 gün

3. Adım: Öneri Raporu Hazırlama: 5 gün  

4. Adım: Draft Rapor Toplantısı: 3 saat

5. Adım: Nihai Rapor Oluşturma: 2 gün

6. Adım: Nihai Rapor Sunumu: 2 saat

Hizmeti Kimler Almalı?

after-line

Yatırım alma düşüncesi olan tüm firmalar

Özellikler

after-line
1

Raporlama yapmaya uygun mali işleyiş parametrelerinin belirlenmesi ve gerekli mali alt yapının kurulmasının sağlanması.

2

Vergi planlaması ile ilgili alt yapı oluşturması.

3

Bilanço / Gelir Tablosu analizlerinin kapsamlı yapılarak, karlılık-verimlilik vb. unsurların sürekli izlenebilir ve yorumlanabilir bir alt yapıda takip edilmesine yönelik mali işleyişin belirlenmesi ve tesis edilmesi.

Faydalar

after-line
1

Yatırımcı gözüyle doğru mali tablo hazırlanması ve yorumlanması.

2

Mali tablolar ile mali sonuçların karşılaştırılabilir olmasına yönelik mali işleyiş alt yapısının oluşturulması.

3

Yatırımlara yönelik ihtiyaçların mali ve vergisel boyutunun tüm yönleriyle değerlendirilerek raporlanması.