Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Girişimci Firmalar Açısından Yatırımcıya Hazırlık

Girişimci Firmalar Açısından Yatırımcıya Hazırlık

18.000,00 ₺ + KDV

Toplam efor 10 iş günü olup, hizmet 3-4 hafta içerisinde tamamlanacaktır. 

*Planlanan süre aşımında saat başı hizmet bedeli 550 TL+KDV

Tek Seferlik 18.000,00 ₺ + KDV olarak faturalandırılır.


Nedir?
Hizmet Takvimi
Kimler Almalı?
Faydalar

Büyüme evresinde olan veya belli bir büyüklüğe gelmiş olmakla birlikte yatırım alma düşüncesi olan firmalar için yatırımcıya hazırlık açısından firmanın mali tablolarının bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi hizmetidir. 

Hizmet takvimi şu şekildedir:

1. Adım: Planlama Toplantısı: 2 saat

2. Adım: Veri Toplama ve İnceleme: Online data room oluşturma ve gelen verilerin incelenmesi: 2 gün

3. Adım: Öneri Raporu Hazırlama: 5 gün  

4. Adım: Draft Rapor Toplantısı: 3 saat

5. Adım: Nihai Rapor Oluşturma: 2 gün

6. Adım: Nihai Rapor Sunumu: 2 saat

Yatırım alma düşüncesi olan tüm firmalar

1
Yatırımcı gözüyle doğru mali tablo hazırlanması ve yorumlanması.
2
Mali tablolar ile mali sonuçların karşılaştırılabilir olmasına yönelik mali işleyiş alt yapısının oluşturulması.
3
Yatırımlara yönelik ihtiyaçların mali ve vergisel boyutunun tüm yönleriyle değerlendirilerek raporlanması.