Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Girişimci Firmalar Açısından Yatırımcıya Hazırlık

Yatırımcıya hazırlık aşamasında firmanızın mali tablolarının bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirmelerine ışık tutuyoruz!

18.000,00 ₺ + KDV
Nedir?
Hizmet Takvimi
Kimler Almalı?
Faydalar

Büyüme evresinde olan veya belli bir büyüklüğe gelmiş olmakla birlikte yatırım alma düşüncesi olan firmalar için yatırımcıya hazırlık açısından firmanın mali tablolarının bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi hizmetidir. 

Hizmet takvimi şu şekildedir:

1. Adım: Planlama Toplantısı: 2 saat

2. Adım: Veri Toplama ve İnceleme: Online data room oluşturma ve gelen verilerin incelenmesi: 2 gün

3. Adım: Öneri Raporu Hazırlama: 5 gün  

4. Adım: Draft Rapor Toplantısı: 3 saat

5. Adım: Nihai Rapor Oluşturma: 2 gün

6. Adım: Nihai Rapor Sunumu: 2 saat

Yatırım alma düşüncesi olan tüm firmalar

1
Yatırımcı gözüyle doğru mali tablo hazırlanması ve yorumlanması.
2
Mali tablolar ile mali sonuçların karşılaştırılabilir olmasına yönelik mali işleyiş alt yapısının oluşturulması.
3
Yatırımlara yönelik ihtiyaçların mali ve vergisel boyutunun tüm yönleriyle değerlendirilerek raporlanması.