Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Enflasyon Düzeltilmesi Eğitimi

2023 Yılı için enflasyon düzeltilmesi ve enflasyon muhasebesi, kazanımlarını konuşacağımız eğitimimize bekleriz.

14:00 - 17:00
2500.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

213 SAYILI KANUNUN MÜKERRER 298 İNCİ MADDESİNİN (A) FIKRASINDA tanımlanan haliyle Enflasyon düzeltilmesi; mali tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasıdır. Şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre enflasyon düzeltmesi, mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetlerin Türk Lirası değerlerinin, tablonun ait olduğu tarihteki değerine yükseltilmesinden ibaret bir işlemdir.

213 SAYILI KANUNUN Geçici 33. Maddesi kapsamında 31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı için 2023 yılı mali tablolarında uygulanacak enflasyon düzeltmesi eğitimi planlanmıştır.

  • Enflasyon Düzeltmesinin Genel Esasları
  • 2023 Hesap Dönemi Sonuna Ait Bilançonun Düzeltilmesi
  • 2024 Hesap Dönemi ve Sonraki Dönemlerde Enflasyon  Düzeltilmesi İşlemleri

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."