Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Kullanım Sözleşmesi

EDANIŞMAN DİJİTAL DANIŞMANLIK PLATFORMU KULLANIM ŞARTLARI

 

TANIMLAR
MADDE 1

İşbu Sözleşmede geçen bazı esaslı hususlara ait tanımlar aşağıdadır.

EDANIŞMAN: EDANIŞMAN Teknoloji Ve Danışmanlık A.Ş.

Hizmet Danışmanı ve Danışman: Müşteriye verilecek olan hizmeti yerine getirecek yetkinliklere sahip İş Ortağına bağlı çalışandır.

İş Ortağı : Platform üzerinden sözleşme kapsamındaki hizmetleri sağlayan, Müşterilere yasal ve mali alanlarda danışmanlık hizmeti veren, Platform üzerinden verilen hizmetler için yasal olarak yetkilendirilmiş ve sorumluluğu üstlenen gerçek veya tüzel kişidir.

Müşteri: Yeni şirket kurmak veya mevcut şirketi için yasal, mali, teknik ve benzeri konula danışmanlık hizmeti (“Danışmanlık Hizmeti”) almak isteyen, bu amaçla EDANIŞMAN Dijital Danışmanlık Platformuna üye olarak hizmet taleplerini EDANIŞMAN’a ileten gerçek veya tüzel kişi müşteridir. Yeni şirket kuruluşu yapıldığı andan itibaren işbu sözleşmenin tarafı yeni şirket tüzel kişiliğidir.

Müşteri Yönetim Paneli: EDANIŞMAN, İŞ ORTAĞI ve MÜŞTERİ arasındaki bilgi alışverişini sağlamak üzere kullanılacak olan platforma ait arayüzdür.

Müşteri Yöneticisi: EDANIŞMAN ve/veya Grup Şirketlerinde çalışan ve işbu Sözleşmedeki işbirliği kapsamında Müşterilerin web sitesinden doldurdukları talep formu ile ilettikleri talepler kapsamında Müşterileri arayarak EDANIŞMAN Dijital Hizmet Platformu ile ilgili bilgi veren, İŞ ORTAĞI tarafından daha öncesinde kendisine iletilmiş olan soruları Müşterilere sorarak aldığı yanıtlar doğrultusunda Müşterinin şirketin hangi tip şirkete (A.Ş. ,Ltd.Şti. vb) uygun olabileceğine, diğer hizmetlerden hangisine ihtiyaç duyulacağına ilişkin bir ön tespit yapacak olan, Müşteriden şirket kurmak veya diğer hizmetleri almak istediği teyidini ve kişisel verilerinin bu kapsamda İş Ortağına aktarılmasına onayını otomatik veya sözlü olarak aldıktan sonra bu kapsamda Müşterinin talebini İş Ortağına ileten kişilerdir.

Platform: İşbu sözleşmeye konu hizmetler için Müşteri ile İş Ortağı arasında aracılık yapılan EDANIŞMAN’a ait sistemdir.

SUNULAN HİZMET

MADDE 2

2.1 EDANIŞMAN, İş Ortaklarının içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet ve ürün bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Platform’da yer almasını sağlar ve İş Ortaklarının taahhüt ettikleri hizmetlerin verilmesini takip eder. Müşteri geri dönüşlerini değerlendirir, müşteri memnuniyeti için gerekli müdahalelerini yapar.

2.2 EDANIŞMAN, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda hizmetlerin kapsamını daraltabilir veya tamamen durdurabilir. MÜŞTERİ, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için EDANIŞMAN’a rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetin kapsamının bu şekilde daraltılması ve/veya tamamen durdurulması halinde taraflar işbu sözleşmeyi feshedebilirler.

PLATFORMDAKİ ROLLER

MADDE 3

3.1 EDANIŞMAN yalnızca bir dijital platformdur, Platform’da yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Aracı hizmet sağlayıcı olan EDANIŞMAN, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

3.2 Müşteri tarafı gerçek kişi ise ve tüketici olarak işlem yapmaktaysa tüketicilerle ilgili mevzuat uygulanacaktır.

3.3 Müşteri tarafı tüzel kişi ise hizmet tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Müşteri, İş Ortağı ve EDANIŞMAN arasındaki bütün süreçler tacirler arası hukuka tabidir.

ÜYELİK SİSTEMİ
MADDE 4

4.1 Üyelik ücretsizdir. MÜŞTERİ, EDANIŞMAN tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlamasının gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncelleyecektir.

4.2 MÜŞTERİ, Platform Müşteri Yöneticilerinin veya İş Ortağı Hizmet Danışmanlarının kendisinden istediği bilgileri Müşteri Yönetim Panelinden ve kendisinden istenildiği şekilde paylaşması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik olması, gerçeğe aykırı olarak verilmesi, güncel olmaması veya bilgilerin paylaşılmaması nedeniyle Platform hizmetlerinden faydalanılamamasından EDANIŞMAN veya İş Ortağı sorumlu tutulamaz.

4.3 MÜŞTERİ, ana işletme hesabı olarak tek bir müşteri hesabına sahip olabilir. Bunun dışında aynı ya da farklı bilgiler ile ana işletme hesabı açamaz. EDANIŞMAN herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Müşteri hesabının açılmasını reddetme veya açılmış hesabı iptal etme hakkı saklıdır.

4.4 MÜŞTERİ tarafından Platform’a erişim e-posta adresi ve parola kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı parolalarının gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Müşteri sorumlu olacak olup site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır. Müşteri, parolasının yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal EDANIŞMAN’a bildirecektir.

HİZMET ALIMI

MADDE 5

5.1 MÜŞTERİ, üyelik sonrasında platformun satın alma kısmına erişim sağlayacaktır. Listelenen hizmetlerden dilediğini sepete ekleyip satın alabilir. Sözleşme süresi içerisinde MÜŞTERİ, EDANIŞMAN’dan yeni Hizmetler veya aynı hizmet için ek paketler alabilir. Her yeni Hizmet için de işbu Sözleşmenin hükümleri uygulanmaya devam edecektir. MÜŞTERİ’nin süresi dolmuş işbu çerçeve sözleşmeye dayanarak yapacağı yeni hizmet alımları, işbu çerçeve sözleşmenin aynı hükümlerle yenilenmesi anlamına gelecektir.

5.2 MÜŞTERİ, DANIŞMAN’dan işbu sözleşme hükümlerine bağlı olarak ek Hizmetler alabilir. Bu ek Hizmetler için imzalanan ticari şart ekleri veya protokoller ile işbu sözleşme arasında çelişki olması halinde daha sonra imzalanan protokol şartları geçerlidir.

5.3 MÜŞTERİ, Platform’da yer alan bir İş Ortağı ile EDANIŞMAN’ı dışarıda bırakmak ve daha düşük bir fiyata anlaşmak amacıyla İş Ortağı ile iletişime geçmeyecektir.

PLATFORM KULLANIMI

MADDE 6

6.1 MÜŞTERİ’nin paylaşmış olduğu tüm içerik ve verinin mülkiyeti Müşteri’ye ait olup bu paylaşımların tüm yasal sorumlulukları Müşteri’ye aittir. MÜŞTERİ hiçbir durumda şirket kuruluş işlemleri, finansal işlemler, vergi işlemleri, hukuksal danışmanlık konuları ve diğer Platform üzerinde aracılık edilen hizmetler ve ürünler ile ilgili EDANIŞMAN’ı sorumlu tutamaz. MÜŞTERİ, EDANIŞMAN’ın bir arşiv olmadığını beyan eder ve her türlü belgesinin yedeğini kendisinde fiziksel veya dijital olarak bulunduracağını, yaşanabilecek veri ve içerik kaybından dolayı meydana gelebilecek zararlardan EDANIŞMAN’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

6.2 MÜŞTERİ, Platformu kullanmasının aylık işlem, saklama hacmi, hizmet paketleri de dâhil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Platformda duyurulacaktır.

6.3 EDANIŞMAN, MÜŞTERİ tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu sözleşmeye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. MÜŞTERİ, EDANIŞMAN’ın yürürlükteki mevzuat dayanarak yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kullanıcının kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. MÜŞTERİ, EDANIŞMAN’ın Müşteri’ye bilgileri sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kullanılabilecektir. Hizmetin ifası için İş Ortakları ile bu bilgileri paylaşabilecektir.

6.4 EDANIŞMAN, Platform’un kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına ve fikri haklar ile birlikte mülkiyete sahiptir. EDANIŞMAN, söz konusu bilgilerle Müşteri bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler EDANIŞMAN’ın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

6.5 MÜŞTERİ, işbu sözleşmede belirtilen Hizmetlerden faydalanabilmek için teknik altyapı, gereklilik, donanım, yazılım yüklenmesi ve yüklenen yazılımlara ait lisans gereksinimlerini sağlamakla yükümlüdür.

BEDEL
MADDE 7

7.1 MÜŞTERİ, Platform üzerinde dijital olarak oluşturduğu paket veya tekil hizmetlere ait ödemesini yapıp üzerinde anlaşılan hizmet, hizmetin sağlayıcı İş Ortağı ve bedel ödeme adımında belirtilecektir.

7.2 MÜŞTERİ, Platformdan yararlanabilmesi için, Platformda önerilen ücretleri yine Platformda beyan edilen ödeme koşulları altında ve belirtilen araçlar vasıtası ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi gerekir.

7.3 Platformdaki ürün ve hizmetlere ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri sitenin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Müşteri, kendi isteğine bağlı olarak paket veya tek tek hizmet alabilecektir.

7.4 Ödeme kuruluşu ile Müşteri ve İş Ortağı arasındaki ilişki EDANIŞMAN’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

7.5 EDANIŞMAN veya hizmet veren İş Ortağı, Müşteri tarafından iletilen iletişim adresine alınan hizmetin bedeli kadar faturayı iletecektir. EDANIŞMAN tarafından yapılacak faturalama işlemlerinde E-fatura kullanıcısı olmayan Müşterilerin e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Müşterilerin e-posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir.

7.6. EDANIŞMAN tarafından yapılan tahsilat, İş Ortağı tarafından yapılan tahsilat yerine geçer.

7.7. EDANIŞMAN’ın dahil olduğu grup şirketleri kampanyaları ile EDANIŞMAN kampanyaları birleştirilemez.

7.8. EDANIŞMAN tarafından promosyon kodu teslim edilen kurum ve kuruluşlardan kod temin eden MÜŞTERİ’lerin faturası toplu olarak promosyon kodu teslim edilen kurum ve kuruluşa kesilir ve tahsilatı yapılır. Promosyon kodlarının MÜŞTERİ’lere teslim kararı tamamen ilgili kurum ve kuruluşa ait bir karardır. Promosyon kodlarına tanımlanacak hizmetler, kullanımı, süresi, içeriği gibi şartlar EDANIŞMAN ve ilgili kurum ve kuruluş ile belirlenir ve bu şartlar uygulanır. MÜŞTERİ, İndirim veya tam ücret yerine geçen promosyon kodlarını satın alma aşamasında kullanabilir. Bu şartların haricinde MÜŞTERİ’nin bir talep hakkı yoktur.

HİZMETE UYGULANACAK KURALLAR ve CAYMA HAKKI

8.1 Hizmetlerin içeriği ve genel kuralları İş Ortağı tarafından ürüne ait sayfada ilan edildiği şekilde verilecektir.

8.2 Her hizmet için İş Ortağı tarafından belirlenip, Platformdaki ürün sayfasına eklenen veya işbu sözleşmeye ek olarak veya fiziki olarak bir araya gelindiğinde Müşteri ve İş Ortağı arasında imzalanan sözleşmenin bu esas sözleşme ile çelişmeyen özel şartlar uygulanacaktır.

8.3 EDANIŞMAN ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf değildir. Sözleşmeye ve/veya satım konusu hizmete ilişkin her türlü talebinin tek muhatabı hizmet veren iş ortağıdır.

8.4 EDANIŞMAN tarafından sunulan (online danışmanlık, uzman soru sorulması, uzaktan eğitim alınamsı vb) anlık hizmetler, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (ğ) maddesi’nde belirtilen (“Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler … ilişkin sözleşmeler.”) kapsamdaki hizmetlerden olduğundan; MÜŞTERİ tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir.

8.5 Anlık olmayan hizmetler için; hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, ödemeyi müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak EDANIŞMAN email adresine bildirilmesi yeterlidir.

8.6 Tüzel kişi MÜŞTERİ, tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Platformda herhangi bir ürün/hizmet için ödeme yapıldıktan ve hizmet için ilk irtibat kurulmasından sonra ücret iadesi yapılmayacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
MADDE 9

9.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat EDANIŞMAN’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteriye site ve uygulamayı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Platforma ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm site ve uygulamaya ilişkin hakların ve menfaatlerin Müşteriye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Müşteri, işbu sözleşme kapsamında EDANIŞMAN’a kullanıcının uygulamaya erişimi, uygulamayı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır.

9.2 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ve nedenle siteyi veya uygulamayı kopyalama, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, değiştirme, geri derleme ve sair şekillerde site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platforma ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, şirketin açık izni olmaksızın siteye veya siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

MADDE 10

10.1 MÜŞTERİ, Platform’u kullandığı süre boyunca EDANIŞMAN ya da danışmanın kendisi tarafından özel izin verilmediği sürece danışmanla yaptığı görüşmelerde görüntü ve ses kaydı alamaz. Aksi takdirde danışman tarafından ileri sürülebilecek ihlal iddialarında 6698 Sayılı Kanun ve sair mevzuat kapsamında idari ve adli sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

10.2 EDANIŞMAN, MÜŞTERİ ya da onun temsilcileri ve çalışanları tarafından kendisine iletilen kişisel verileri paydaşlarına aktarabilir, EDANIŞMAN ve paydaşları bu verileri, veri işleme şartlarına dayandırarak ve yeterli güvenlik ölçütlerini sağlayarak sınırlı süreyle işler.

SORUMLULUĞUN KISITLANMASI
MADDE 11

11.1 Platform kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda EDANIŞMAN’ın hizmet, uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ Platformun kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. EDANIŞMAN, Platformun 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platforma erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

11.2 EDANIŞMAN, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak EDANIŞMAN, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. EDANIŞMAN’ın işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Müşteri tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

11.3 EDANIŞMAN siber güvenlik konusunda makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

11.4 EDANIŞMAN, hizmet veren İş Ortaklarını iyi şekilde seçmeye özen göstermektedir. EDANIŞMAN, İş Ortaklarının verdikleri hizmetler konusunda herhangi bir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Bununla birlikte Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetilmesi için Müşteri Yöneticileri atamaktadır. Müşteriler sorunlarını bu müşteri yöneticilerine iletebileceklerdir.