Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

311 ve 312 Sayılı Gelir Vergisi Tebliğleri ile Yapılan Düzenlemeler

Binek otomobil giderleri, ücretlerin vergilendirilmesi ve gelir vergisi kanununda yapılan diğer bazı önemli düzenlemelere ilişkin 311 seri No’lu gelir vergisi genel tebliğ hakkında eğitimdir.

14:00 - 16:00
0.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

  1. Ulaşım Bedeli İstisnası
  2. Binek Otomobillerinin Genel Giderleri ve Amortismanları
  3. Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi
  4.  Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretleri
  5. Gelir Vergisi Tarifesi Değişikliği
  6. Vergiye Uyumlu Mükellefler Vergi İndirimi
    Kimler Katılabilir: 7194 sayılı Kanun ile mali mevzuatımızda önemli değişiklikler yapılmış olup, 311 ve 312 No’lu gelir vergisi tebliğleri ile bu değişikliklere ilişkin hususlar belirlenmiştir. Buna göre tüm gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin mevcut süreçlerinin bu tebliğler ışığında değerlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi adına bu eğitimi almalarını tavsiye ederiz.

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."