Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Uygulamalı Temel Süreç Yönetimi Eğitimi

Süreçlerin tasarlanarak veya yeniden yapılandırılarak yönetilmesi, süreç bazlı risklerin tespiti ve analizi, süreç iyileştirme planlamasının kurumsallaşma yolunda olan veya ilerleyen şirketlerde kurgulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

10:00 - 15:00
500.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

Süreç Yönetimi, kuruluş içinde müşteriye katma değer yaratan faaliyetlere odaklanarak toplam etkinliğin artmasını sağlar. Kurumların kalite ve güvence bölümleri için büyük önem arz eden ve süreçlerin tasarlanarak veya yeniden yapılandırılarak yönetilmesi, süreç bazlı risklerin tespiti ve analizi, süreç iyileştirme planlamasının kurumsallaşma yolunda olan veya ilerleyen şirketlerde kurgulanmasının önünü açan Süreç Yönetimi yetkinliğinin kazandırılacağı uygulamalı eğitimimizde; 

 1. 1. Süreç Yapısı nedir nasıl oluşturulur
 2. 2. Sürecin yapısal ve stratejik ögeleri nelerdir
 3. 3. Süreç Stratejik Plan ilişkisi nasıl kurulur
 4. 4. Kilit ve kritik süreçler nasıl tespit edilir
 5. 5. Süreç kartı nasıl oluşturulur
 6. 6. Süreç Akış Diyagramı Nasıl oluşturulur
 7. 7. Süreçler nasıl haritalandırılır
 8. 8. Süreçlere kontrol nasıl atanır, süreç performansı nasıl ölçümlenir
 9. 9. Süreçlerde Olgunluk Seviyesi Nasıl belirlenir
 10. 10. Süreçlerin kalite skorları nasıl hesaplanır
 11. 11. Süreçlerdeki riskler nasıl analiz edilir (ISO 31000 ve COSO Uyumlu)
 12. 12. Süreçlerdeki dijital olgunluk seviyesi nasıl belirlenir
 13. 13. Süreç iyileştirme planı nasıl oluşturulur

konularına değinilecektir. 

Kazanımlar: Proje koordinatörleri ve takım liderleri, iş analistleri ve takım üyeleri, süreç yönetimini ve süreç iyileştirme etkinliklerini kuruluşlarında başlatmayı, yaygınlaştırmayı amaçlayan yöneticiler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alması planlanan çalışanlar, süreç yönetimi uygulayıcıları ve yöneticilerinin katılımlarının beklendiği eğitimimizde; süreçlerin etkin tasarımı ile darboğazların minimize edilmesi, süreçlerde dijitalleşmenin sağlanması, kazanım potansiyeli yüksek olan süreç iyileştirmelerine odaklanılması, risklerin gerçekleşmelerine hazırlıklı olunması sağlanacaktır. 

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."