Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel
consultant

Hazal Bedir

Uzmanlık Alanları

  • Kamu Kurumları ve Uluslararası Örgütler
  • Sivil Toplum
  • Uluslararası Ar-Ge ve Teknoloji Ekosistemi
  • Bilişim & Yazılım

Zeynep Hazal Bedir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiştir. Proje Döngü Yönetimi sertifikasına sahip olup ana dili olan Türkçe’nin yanında akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmektedir.

Söz konusu uzman, 4 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği tarafından fonlanan projeler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok projenin proje geliştirme, proje yazımı, başvuru ve yönetim süreçlerinde yer almıştır. IPA, Erasmus +, TANAP, Avrupa Komisyonu, MFİB, H2020, Eureka vb. platformlar özelinde hazırlanan birçok  üzerinde projenin uçtan uca başvuru sürecini yürütmüştür. 2016 yılından bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İKGPRO’nun ana yararlanıcı olduğu bir AB projesinde Bünyan Belediyesi’ni temsilen proje koordinatörlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yararlanıcı olduğu bir AB projesinde Deloitte Danışmanlık firmasını temsilen proje asistanı olarak görev almıştır.

NoviCor firmasında sürdürdüğü proje danışmanı ve proje yöneticiliği görevleri  kapsamında, Ar-Ge ve teknoloji firmalarına ulusal ve uluslararası projelere katılımları konusunda proje geliştirme, proje yazımı, konsorsiyum ve ekosistem oluşturma, proje yönetimi ve raporlama süreçlerinde danışmanlık vermiştir. Mevcut durumda, Sistem Global Teknoloji Uluslararası Fonlar ekibi bünyesinde uzman olarak çalışmakta ve Türkiye’de yerleşik KOBİ, Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşu, STK ve kamu kurumlarının uluslararası Ar-Ge fon programlarındaki görünürlük ve faaliyetlerini geliştirmek adına çalışmalar da bulunmaktadır. Bunun yanında, firmaların Ar-Ge ekiplerine, Teknokent oluşumları içerisinde yer alan girişimcilere ve proje profesyonellerine uluslararası programlar ve bu programlara katılım konulu eğitimler gerçekleştirmektedir.

Verdiği Eğitimler / Danışmanlıklar

products