Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Ar-Ge - İnovasyon Yolculuğu Eğitimi

Bu eğitimde araştırma ile başlayıp inovasyona doğru ilerleyen Ar-ge yolculuğunda, yürütülen tüm faaliyetler ile yenilikçi ve ideal sonuçlara ulaşmayı kolaylaştıracak araç ve teknikler anlatılmaktadır.

14:00 - 17:00
1000.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

1.  Ar-Ge Kavramı ve Önemi

 • Temel Ar-Ge Bilgileri
 • Ürün Geliştirme ve Teknoloji Geliştirme
 • Ar-Ge Faaliyetleri ve Proje Yönetimi Arasındaki Farklar

2. Ürün Teknoloji Yaşam Döngüsü

 • Ürünlerin Teknolojik Olgunluk Seviyesini Belirlemek
 • Swot Analizleri
 • Teknoloji Yol Haritaları

3. Ar-Ge Süreçlerinde Alt Başlıklar:

 • Araştırma (Var Olan Bilgiye Nasıl Ulaşırım?)
 • Geliştirme (Bilgiyi Nasıl Kullanır, Geliştirir ve Uygularım?)
 • İnovasyon (Yenilikçi Sonuçlara Ulaşmak İçin Hangi Araçları Kullanabilirim?)

4. Güvenilirlik (Ürünün Sahada Problem Çıkarmayacağını Nasıl Garanti Altına Alabilirim?)

 • Güvenilirliğin Önemi, Büyük Şirketlerden Örnekler
 • FMEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi)
 • Zorlayıcı Test Tasarımları

5. Üretilen Bilginin Tescillenmesi ve Duyurulması

 • Yenilikçi Fikir ve Ürünlerin Patentlenmesi
 • Akademik Yayınların Yapılması
 • Uluslararası Standartların İzlenmesi ve Belirleyici Rol Üstlenilmesi

Kazanımlar:  

Ar-Ge ve İnovasyon kavramlarının, yaklaşımının ve öneminin anlaşılması. Ar-ge süreçlerinde doğru aşamada doğru tekniklerin uygulanması için gerekli altyapının oluşturulması.

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."