Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi

Patent Vekilliği sınavı için gereken temel seviye bilgileri ve konuya ilişkin tüm ana başlıkları kapsamlı olarak katılımcılara aktarmak ve hazırlık eğitiminden sonra uygulama eğitimimize temel oluşturmak amaçlanmaktadır.

14:30 - 15:30
1500.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

Patent Vekilliği mesleğine ilişkin tüm temel seviye bilgilere sahip olunabilecek ve ilgili mevzuatların ve geçmiş dönem sorularının detaylı şekilde inceleneceği Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimimizin ana başlıkları: 1. PATENTLER, FAYDALI MODELLER, 2. TASARIMLAR, 3. ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI, 4. HUKUKİ KAVRAMLAR. Konu başlıklarının alt detaylarını aşağıdaki bölümden inceleyebilirsiniz. 

Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi 6 gün boyunca saat 9.30-12.30 arasında gerçekleşecektir (18 Saat). Eğitim Tarihleri: 

 • 29 Eylül 2021 - Çarşamba - Saat 9.30-12.30
 • 30 Eylül 2021 - Perşembe - Saat 9.30-12.30
 • 1    Ekim 2021 - Cuma         - Saat 9.30-12.30
 • 6    Ekim 2021 - Çarşamba - Saat 9.30-12.30
 • 7    Ekim 2021 - Perşembe - Saat 9.30-12.30
 • 8    Ekim 2021 - Cuma         - Saat 9.30-12.30

Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimimizin kişi başı katılım bedeli 1.500 TL + KDV' (%18) dir.

Türk Patent tarafından yapılacak Patent Vekilliği sınavının ilk aşaması olan Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavını geçenlerin gireceği Mesleki Yeterlilik Sınavına hazırlık amaçlı Uygulama Eğitimi de düzenlenecektir. Uygulama Eğitimi'nin detayları ve zamanı TÜRKPATENT tarafından resmi sınav duyurusu yapıldıktan sonra sizlerle paylaşılacaktır. 

Eğitmenlerimiz: Erdem KAYA (Türk ve Avrupa Patent Vekili/ Erdem Kaya Patent Genel Müdür / ) - Tuğba ÖZTÜRK (Patent Vekili/Erdem Kaya Patent İş Geliştirme Bölüm Müdürü) - Sertel Şıracı (SCH Legal Hukuk Bürosu-Avukat/Marka Vekili)

Asgari katılımcı sayısı 15'tir. 

Eğitim Modülleri:

plus plus 1. PATENTLER, FAYDALI MODELLER
 • - Fikri Mülkiyet Hakları, Telif Hakkı ve Sınai Mülkiyet Hakları Nedir?
 • - Ulusal ve Uluslararası Kurumlar Hangileridir?
 • - Ulusal ve Uluslararası  Anlaşmalar, Uluslararası Anlaşmalar Genel Tanımlar (Paris, TRIPS, WIPO, Madrid, PCT, EPC, ....)
 • - Türk Patent ve Marka Kurumu (Kuruluşu ve Görevleri)
 • - Patent ve Marka Vekili Tanımları ve Kabul Şartları
 • - Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil İşlemleri
 • - Patent ve Marka Vekilleri Disiplin İşlemleri
 • - Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları (YİDK)
 • - Gerçek ve Tüzel Kişi Vekiller
 • - İşlem Yetkisi Olan Kişiler ve Tebligat
 • - Vekillerin Yetki Kapsamı - Vekaletname
 • - Disiplin Cezaları, Ceza Uygulanacak Fiiller ve Disiplin Kurulu
 • - Şikayet ve Soruşturma, Zaman Aşımı
 • - Vekillerin Yükümlülükleri
 • - Buluş nedir?
 • - Patent ve Faydalı Model Hakkında Genel Bilgiler
  • - Patent ve Faydalı Model Nedir? Farkları Nelerdir?
  • - Patent Çeşitleri
  • - Patentlenebilir Buluşlar ve Buluş Olup Patente Konu Olamayan Buluşlar Nelerdir?
  • - Yenilik Nedir?
  • - Buluş Basamağı Nedir?
  • - Sanayiye Uygulanmak Nedir?
 • - Patent Başvuru Gereklilikleri
  • - Tarifname, İstem, Özet, Şekiller Nasıl Olmalı?
  • - Başvuru Sahibi ve Buluşçu Tanımları
 • - Çalışan Buluşları
 • - Patent Alma Hak Sahipliği ve Gasp
 • - Rüçhan Hakkı
 • - Buluş Bütünlüğü
 • - Yurt İçi Patent ve Faydalı Model Süreçleri
 • - Araştırma ve İnceleme Raporu İnceleme
 • - Yıllık Ücretler
 • - PCT Başvurusu - Genel İlkeler
 • - Avrupa Patent Başvurusu - Genel İlkeler
 • - Hukuki İşlemler
 • - Patent Hakkının Sona Ermesi
 • - Patent Hakkına Tecavüz
 • - Patent ve Faydalı Modelin Farkları
 • - Patent ve Faydalı Model Hakkı Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler ve Davalar
 • - Geçmiş Dönem Sorularının Çözümleri 
   
plus plus 2. TASARIMLAR
 • - Tasarım Hakkında Genel Bilgiler
 • - Tasarım ve Ürün Nedir?
 • - Tasarım Hakkı ve Kapsamı
 • - Tasarımda Başvuru, İnceleme ve Tescil
 • - Tasarımda Hak Sahipliği ve Tasarımın Gaspı
 • - Çalışanların Tasarımları
 • - Tasarımda Hukuki İşlemler
 • - Hükümsüzlük ve Diğer Sona Erme Halleri
 • - Tasarım Hakkına Tecavüz
 • - Tasarımda Hak Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler ve Davalar
 • - Tasarımla İlgili Uluslararası Anlaşmalar
 • - Tasarım Nedir? Ürün Nedir?
 • - Tescilli – Tescilsiz Tasarımlar
 • - Tasarım Mevzuatı (Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Anlaşmalar)
 • - Kamuya Sunma
 • - Yenilik ve Ayırt Edicilik
 • - Tasarım Hakkı Kapsamı ve Koruma Dışı Hâller
 • - Ulusal Başvuru
 • - Tasarım Tescil Başvurusu Öncesi İşlemler
 • - Başvuru Dilekçesi (Başvuru Sahibi – Tasarımcı Bilgileri, Görsel Anlatımlar, Tarifname, Ücret, ... vs)
 • - Rüçhan Hakları
 • - Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi
 • - Yayın / Yayına İtiraz / Karar (YİDD)
 • - Tescil, Tescil Sonrası İşlemler
 • - Tasarımın Koruma Süresi ve Yenileme
 • - Lahey Anlaşması Başvurusu (Uluslararası Başvuru) işlemleri /Red / Redde İtiraz, Tescil ve Tescil Sonrası İşlemler
 • - Geçmiş Dönem Sorularının Çözümleri 
   
plus plus 3. ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI
 • - Entegre Devre Topografyası Hakkında Genel Bilgiler
 • - Entegre Devre Topografyası Nedir?
 • - Entegre Devre Topografyasında Korumadan Yararlanacak Kişiler, Korumanın Konusu, Şartları ve Süresi
 • - Entegre Devre Topografyasında Hak Sahipliği, Hak Sahibinin Yetkileri ve Koruma Hakkının Sınırlandırılması
 • - Tescil
 • - Hukuki İşlemler
 • - Hükümsüzlük ve Diğer Sona Erme Halleri
 • - Entegre Devre Topografya Hakkı Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler ve Davalar
 • - Entegre Devre Topografyasıyla İlgili Uluslararası Anlaşmalar
 • - Tescil
 • - Hukuki İşlemler
 • - Hükümsüzlük ve Diğer Sona Erme Halleri
 • - Entegre Devre Topografya Hakkı Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler ve Davalar
 • - Entegre Devre Topografyasıyla İlgili Uluslararası Anlaşmalar
 • - Geçmiş Dönem Sorularının Çözümleri 
   
plus plus 4. HUKUKİ KAVRAMLAR
 • - Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku)
 • - Borçlar Hukuku (Vekâlet Akdi Hükümleri)
 • - Ticari İşletme Hukuku (Tacir, Ticaret Sicili, Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı, Haksız Rekabet)
 • - Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri (Hukuk ve Ceza)
 • - Ulusal Mevzuat (Patent, Marka, Tasarım ... Mevzuatının Kısa Tanımı)
 • - Uluslararası Anlaşmalar (Türkiye’nin Taraf Olduğu uluslararası Anlaşmalar) Kısa Tanımı
 • - Genel Nitelikli Anlaşmalar (WIPO Sözleşmesi, WTO – TRIPS Anlaşması, Paris Sözleşmesi)
 • - Uygulama Birliğine Yönelik Anlaşmalar (Nis Anlaşması, Viyana Anlaşması, TLT, Budapeşte Anlaşması, Strazburg Alaşması, Lokarno Anlaşması)
 • - Uluslararası Tescile İlişkin Uluslararası Anlaşmalar (Patent İşbirliği Antlaşması – PCT, Madrid Protokolü ve Anlaşması, Lahey Anlaşması)
 • - Bölgesel Tecile İlişkin Çok Taraflı Anlaşmalar (Benelux Marka ve Tasarım Tescili Sistemi- Avrupa Patent Sözleşmesi – EPC, Avrupa Birliği Markası (EUTM, Topluluk Tasarımı – RCD)
 • - Fikri Haklara İlişkin Anlaşmalar (Bern Sözleşmesi, Roma Sözleşmesi)
 • - Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku Hükümleri)
 • - Borçlar Hukuku (Vekalet Hükümleri, Ticari Temsilci ve Ticari Vekil Kavramları)
 • - Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Tacir, Ticaret Sicili ve Tescil Kavramları)
 • - Sınai Haklarda Hukuk Davaları
 • - Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları (YİDK) Karar İptal Davası (Temel Kavramlar ve Giriş)
 • - Marka Hükümsüzlük Davası (Temel Kavramlar ve Giriş)
 • - Tasarım Hükümsüzlük Davası (Temel Kavramlar ve Giriş)
 • - Patent Hükümsüzlük Davası (Temel Kavramlar ve Giriş)
 • - Coğrafi İşaret Hükümsüzlük Davası (Temel Kavramlar ve Giriş)
 • - Markanın İptali Davası (Temel Kavramlar ve Giriş)
 • - Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali Arasındaki Farklar
 • - Marka, Tasarım, Patent ve Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Davalarına Giriş (Temel Kavramlar ve Giriş)
 • - Görevli ve Yetkili Mahkeme
 • - Geçmiş Dönem Sorularının Çözümleri 
   

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."