Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Yaratıcı Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yöntemleri Eğitimi

Katılımcıların inovasyon yeteneklerini geliştirmesi, yeni fikirler ve ürünler yaratma süreçlerini verimli hale getirmesi ve problem çözme yeteneklerinin artmasını sağlamaktadır.

13:00 - 16:00
600.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

a. Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi Kavramı ve Örnekleri 
• Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojini anlama 
• Tasarım Odaklı Düşünme İyi Uygulama Örnekleri 
• Tasarım Odaklı Düşünme Teknikleri 


b. Empati Kurma 
• Tasarım yapılacak kullanıcının istek ve ihtiyaçlarını gözlem ve etkileşim yoluyla anlayabilme, 


c. Problem Tanımlama Becerisi Kazanma 
• Problem tanımını doğru yapma 
• Problemin gerçekten ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesi 
• Problemleri doğru ifade edebilme 


d. Problemlere İnovatif Çözüm Önerileri Geliştirme
• İnovasyon yönetimi ve inovasyon yöntemleri arasındaki farklar
• Örnek inovasyon yöntemleri
• Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon yöntemleri ile örnek uygulama yapılması
• Çözüm için gerekliliklerin belirlenmesi, gerekli süreç, ihtiyaç ve kaynakların tasarlanması
• Beyin Fırtınası ve Diğer Yaratıcı Grup Teknikleri Uygulama Teknikleri


e. Prototip Oluşturma ve Testler 
• Bir vaka üzerinden interaktif Uygulama Çalışması ve Prototip Oluşturma

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."