Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Girişimciler İçin İş Hukuku Eğitimi

İş hukukuna ait temel ilklerin aktarılacağı aynı zamanda sözleşme türleri ve rekabet yasağı hakkında bilgi verilecek eğitimimizde bir araya gelme dileğiyle.

15:00 - 17:00
50.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

1. Kısım

  • İş Hukukuna Hâkim Olan Temel İlkeler
  • İş Sözleşmesi Türleri, Farklı İş Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları-İş Akdinin Feshi

2. Kısım

  • Ücret, Yıllık İzin, Fazla Mesai, Telafi Çalışması Gibi Temel Kavramlar
  • Rekabet Yasağı, Eğitim Taahhütnamesi, Çalışanların Hisse Edinmesi Gibi Alternatif Hükümler

Kazanımlar:

  • İş Hukukunun Temel İlkelerin Dair Farkındalık Yaratılması Amaçlanır
  • Uygun İş Sözleşmesi Türlerinin Tespiti, Temel İşçilik Alacakları Feshin Sonuçları Hakkında Farkındalık Yaratılır
  • Rekabet Yasağı, Çalışanların Hisse Edinimi Gibi Alternatif Yollar Hakkında Bilgilendirme Yapılır

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."