Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

KVKK Uzmanlık Eğitim Serisi

KVKK 2.0 Uzmanlık Eğitim Serisi bütün alışagelmiş temel eğitimlerden farkı teori ve uygulamanın uzmanlık konuları ile bir araya getirilmesi, webinarlardan farkı ise dijital bir sınıfta interaktif olarak ilgilileri bir araya getirmesidir. Temel bilgiye sahip ilgililere uzmanlık yetkinlikleri kazandıracak nitelikli bir eğitim!

13:00 - 16:00
500.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

Birebir sözleşme, vaka analizi ve değerlendirme gibi çalışmaların yapılacağı, katılımcılarla metinlerin hazırlanacağı, örnek metinlerin teslim edileceği 6 üniteden oluşacak eğitim serisinin ünite konuları aşağıdaki gibidir.

 1. Genel İlkeler. Aydınlatma.
 2. Veri İşleme Şartları. Açık Rıza.
 3. Uygulamalı KVKK Envanter, VERBİS ve İmha Politikası Hazırlama
 4. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen İlişkileri
 5. Yurt Dışı Veri Aktarım. Taahhütname Süreçleri. Bağlayıcı Şirket Kuralları. Davranış Kuralları.
 6. Etki Değerleme Çalışması. Denetim.

Eğitim Modülleri:

plus plus 1. Genel İlkeler ve Aydınlatma

1.1. Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Amaç - Kapsam)

1.2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Temel Kavramlar

1.3. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler

1.4. Genel Olarak Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

1.5. Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

plus plus 2. Veri İşleme Şartları ve Açık Rıza

2.1. Açık Rıza

 • Diğer Hukuka Uygunluk Sebepleriyle İlişki
 • Bağlantı Yasağı
 • Özgür İrade
 • İYS, EHK ve KVKK İlişkisi

2.2. Kanunda Açıkça Öngörülme/Hukuki Yükümlülük/Alenileştirme

2.3. Sözleşmenin Kurulması ve İfası

 • Veri Karşılığı Hizmet
 • Nisbilik ve 3. Kişiler
 • Gereklilik

2.4. Meşru Menfaat

 • Sistematik Açıdan Önemi
 • Denge Testi
 • Örnekler
plus plus 3. Uygulamalı KVKK Envanter, VERBİS ve İmha Politikası Hazırlama

3.1. Kişisel Veri İşleme Envanterinin Hazırlanması, Örnekler ve Sık Yapılan Hatalar

3.2. Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Uygulaması, VERBİS’ten Örneklerin İncelenmesi 

3.3. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlanması

3.4. İmha Politikası ile Envanter Arasındaki İlişkinin Kurulması

3.5. Kişisel Veri İmha Yöntemlerinin İncelenmesi 

3.6. İdari ve Teknik Tedbirlerin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi

plus plus 4. Veri Sorumlusu ile Veri İşleyen İlişkileri

4.1. Teorik Altyapı

 • Veri sorumlusu, veri işleyen ve ortak veri sorumlusu tanımları
 • Veri sorumlusu-veri işleyen ayırımı, veri sorumlusu-veri işleyen ile ortak veri sorumluları arasındaki hukuki ilişkiler

4.2. Uygulama Örnekleri

 • Art. 29 WG rehber incelemesi
 • KVKK rehber incelemesi
 • ABAD içtihatlarında ortak veri sorumlusu (Facebook-Fanpage ve Fashion-ID karar analizi)

4.3. Sözleşme Hazırlama Eğitimi

 • Veri sorumlusu-veri işleyen sözleşmeleri (veri sorumlusu ve veri işleyen lehine düzenleme teknikleri)
 • Ortak veri sorumlusu sözleşmeleri
plus plus 5. Yurt Dışı Veri Aktarım, Taahhütname Süreçleri, Bağlayıcı Şirket Kuralları ve Davranış Kuralları

5.1. Teorik Altyapı

 • Yurt Dışı Aktarımının Hukuki Dayanağı
 • Çerez Kullanımı ve Yurt Dışı Veri Aktarımı

5.2. Taahhütname Süreçleri

 • Açık Rıza ile İlişki
 • Taahhütnamelere İlişkin Kurul Duyurusu

5.3. Bağlayıcı Şirket Kuralları

 • Kurul Duyurusu
 • AB Hukukunda Bağlayıcı Şirket Kuralları
 • Uygulama Örnekleri

5.4. AB Hukukunda Standart Sözleşme Hükümleri 

5.5. Davranış Kuralları

 • AB Hukukunda Davranış Kuralları
 • Onaylanmış Davranış Kuralları Örnek İncelemesi
plus plus 6. Etki Değerleme Çalışması ve Denetim

6.1. Etki Değerleme Çalışması

 • Farklı Etki Değerleme Modelleri
 • Uygulama Örnekleri

6.2. Denetim

 • İç Denetim
 • Dış Denetim
 • Devlet Otoritesi Eliyle Denetim –Devlet Otoritesi Tarafından Yetkilendirilmiş Özel Teşebbüs Eliyle Denetim
 • Sertifika Süreçleri
 • Davranış Kuralları
 • Örnek Denetim Tabloları

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."