Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel
consultant

Gözde Şimşek

Uzmanlık Alanları

  • Endüstri Mühendisliği,
  • Ar-Ge ve İnovasyon
  • Operasyon Yönetimi,
  • Planlama ve Süreç Geliştirme
  • İş etüdü

Gözde Şimşek, Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olup yüksek lisans eğitimine yine aynı bölümde devam etmektedir.  Yaklaşık 2 yıldır Sistem Global bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teşvik kapsamında olan Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezlerinin kurulum ve teknik sürdürme süreçleri başta olmak üzere ulusal destekli projelerde (TÜBİTAK, KOSGEB, Ticaret Bakanlığı) proje geliştirme, proje yazımı, başvuru ve yönetim süreçlerinde de firmalara destek vermektedir.

Şimşek, mevcut durumda Sistem Global bünyesinde devam ettirdiği Ar-Ge uzmanı görevi kapsamında, KOBİ ölçeğinde ve Büyük ölçekli 10’dan fazla firmanın Ar-Ge/ Tasarım Merkezi kurulum sürecinde yer almış ve hali hazırda 20’den fazla Ar-Ge/Tasarım Merkezine de teknik sürdürme kapsamında destek vermektedir. Teknik sürdürme kapsamında firmalara proje geliştirme, proje yazımı, proje yönetimi ve raporlama süreçlerinde danışmanlık vermektedir.

Verdiği Eğitimler / Danışmanlıklar

products