Çözümler / e-Eğitim / Patent

Patent Değerleme Eğitimi

Patent

Bu eğitime katılanlar patent değerlendirme, değerleme ve ticarileştirme süreçlerinin tüm aşamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Eğitimimiz 2 günlük olup 30 ve 31 Mart'ta gerçekleşecektir.

date

Eğitim Tarihi

clock

Eğitim Saati

10:00 - 17:00
price
Eğitim Ücreti 3500.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
SATIN AL EĞİTMENLERİMİZ

Eğitim İçeriği

Tarih: 30-31 MART 2021 

Saat: 10.00 – 17.00

•Değerlenebilecek Gayri Maddi Haklar Nelerdir?

•Stratejik Fikri Mülkiyet Yönetimi İlkeleri

•Kurumdaki Fikri Mülkiyet Potansiyeli Nasıl Su Yüzüne Çıkar?

•Değerlendirme – Değerleme Kavramları

•Değerleme Ne Zaman Gerekli?

•Patent Değerlendirme (Nitel Değerleme) Aşamaları

•Değerlendirmede Uygulanacak Perspektifler

•Patentlerin Ticarileştirilme Yöntemleri

•Başarılı Ticarileştirme İçin Olmazsa Olmazlar

•Patent Kavramının Ana İlkeleri

•Patent Durum ve Kalite Analizi Nasıl Yapılır?

•Değerlendirme Soru Seti Örneği

•Nicel Değerleme Yöntemleri

•Gelir, Pazar, Maliyet Ve Opsiyon Temelli Yaklaşımlar

•Hangi Yöntem Ne Zaman Kullanılmalı

•Gelir Bazlı Değerlemeye Detaylı Bakış

•Değerleme Raporu Hangi Başlıkları İçerir

•Değerleme İçin Gerekli Ön Bilgiler Nelerdir?

•Patent Saha Analizi Nasıl Yapılır?

•Temel Seviye Pazar Analizi Nasıl Yapılır?

•Gelecek Gelir Projeksiyonlarının Hazırlanması

•Kazancın Buluşa Atfedilen Kısmını Hesaplama

•İskonto Oranı Nasıl Belirlenir?

•İndirgenmiş Nakit Akımı İle Bugünkü Net Değer Hesabı

•Hassasiyet Tabloları İle Senaryo Analizi

•Lisanstan Kurtulma Analizi İle Değer Hesabı

•Diğer Fikri Mülkiyet Haklarının Değerle Etkisi

•Emsal Lisans Oranları Nasıl Belirlenir?

•Örnek Değerleme Raporu İnceleme

•Değerleme Çıktısının Çalışan Buluşlarına Ödenecek Bedelde Kullanımı

•Patente Dayalı Vergi İstisnası Uygulaması

•İstisna İçin Gereken Şartlar, İstisnaya Giren Gelir Kalemleri

•Buluşa Atfedilen Kazanç Kavramı

•İstisna Uygulama Adımları Ve İstisnanın Hesaplanması

•Lisanslama Kavramı

•Lisans Modelleri

•Lisans Stratejileri

•Lisans Teklifi (Mou) Ve Lisans Sürecini Yürütme

•Örnek Lisans Sözleşmesi İnceleme

•Gayri Maddi Hakların Bilançolardaki Yeri

Eğitimin Amacı: Günümüzde fikri mülkiyet hakları kurumların en değerli varlıkları olarak karşımıza çıkmakla birlikte, kurumlar bu önemli ticari ve hukuki enstrümanı nasıl yöneteceklerini, fikri mülkiyet haklarından en etkin şekilde nasıl faydalanacaklarını ve ellerindeki hakların değerini nasıl tespit edebileceklerini tam olarak bilememektedir. 

Bu sorunun çözülmesine çok büyük katkı sağlayacak bu eğitimimizde değerlemeye ilişkin A’dan Z’ye tüm konu başlıkları bu alanda ülkemizin en deneyimli uzmanlarınca detaylı şekilde anlatılacak, anlatımlarda gerçek uygulamadan örnekler de verilecektir. Aşağıda verilen zengin eğitim içeriğimizden de anlaşılacağı üzere, bu eğitime katılanlar patent değerlendirme, değerleme ve ticarileştirme süreçlerinin tüm aşamaları hakkında bilgi sahibi olma şansına erişeceklerdir. 

EĞİTMENLERİMİZ

after-line

Bilgilendirme

after-line

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Kayıt esnasında paylaşılan e-mail hesaplarınıza eğitim sonrasında e-sertifika ve eğitim sunumları iletilecektir. Sertifikalar kayıt formunu dolduran kişiler adına düzenlenecektir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."