Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

İşverenler için Güncel İş Hukuku Hatırlatmaları Eğitimi

Güncel yargı kararları ve uygulamalar ışığında işverenlerin iş hukuku mevzuatı bakımından dikkat etmesi gereken hususlar ve uygulamada sıkça karşılaşılan mevzuata aykırı, işverenin aleyhine sonuç doğurabilecek konular hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Koronavirüs ile iş hukuku alanında yaşanan gelişmeler ve uzaktan çalışma ile ilgili işverenler açısından bilinmesi gerekenlere değinilecek.

14:00 - 17:00
490.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

1. Asıl İşveren- Alt İşveren (Taşeron) İlişkisi ve Bu İlişkideki Sorumlulukların Dağılımı

2. Belirli Süreli İş Sözleşmesi

               2.1. Sözleşmenin Kanunen Geçerli Kabul Edilmesi İçin Gerekli Koşullar

               2.2. Belirli Süre Sona Ermeden Sözleşmenin Feshi ve Sonuçları (Bakiye Süre Ücreti)

               2.3. İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanıp Kazanmayacağı

               2.4. Asgari ve Azami Süreli İş Sözleşmeleri Ve Uygulama Alanı

3. Kısmi Süreli İş Sözleşmesinden Yıllık İzin ve Kıdem Tazminatı

4. Uzaktan Çalışma

              4.1. Sözleşmenin Hazırlanması

              4.2. Uzaktan Çalışma Giderlerinin Karşılanması

              4.3.İşverenin Yükümlülükleri

5. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Nedir? Esaslı Değişiklik Hallerinde İşveren Tarafından Ne Yapılmalıdır?

6. Geçerli Sebep ile Haklı Sebeple Fesih Ayrımı

             6.1. Geçerli Sebep – Haklı Sebeple Fesih Halinde Ödenmesi Gereken Tazminatlar

             6.2. Fesih Süreçlerindeki Farklılıklar

7. İşe İade Davaları

             7.1. İşverenin 30 ve Üzerinde İşçi Çalıştırması Halinde İşe İade Riski Ve Geçerli Sebeple Feshin Önemi

             7.2. İşe İade Riskini Bertaraf Etmenin Yolu Var Mıdır?

8. İstifa Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

9. Yeni İş Arama İzni Zorunlu Mudur? Kullandırılmaması Halinde Bir Yaptırım Var Mı?

10. İşçiye Ücretin Geç Ödenmesi Halinde İşçinin Hakları

11. Fazla Çalışma, Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışmaya İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

12. Yıllık İzin Uygulaması Nasıl Olmalıdır?

13. İş Sözleşmesinin Feshi Halinde İşçiye Çalışma Belgesi Verilmemesinin Yaptırımı

14. Koronavirüs ve İş Hukukundaki Güncel Durum

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."