Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

2022 Yılı Kurumlar/Gelir Vergisi Beyanında Önem Arz Eden Hususlar Eğitimi

Şirketlerin yararlanabileceği vergi teşvikleri ile dönem sonunda yapacakları işlemlere yönelik vergi mevzuatına kapsamında katılımcıların bilgilendirilmesi ve bu şekilde işlemlerin hem doğru ve hem de mümkün olan vergisel avantajlarının sonuna kadar kullanılarak yapılmasını hedeflenen eğitimimize davet ediyoruz.

14:00 - 16:00
1690.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

 • 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Arttırımı
 • 7440 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi
 • 7440 Sayılı Kanun’la Getirilen EK Vergi
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerden Elde Edilen Kazançların Durumu
 • Ar-Ge ve Tasarım İndirimi Uygulaması
 • Sınai Mülkiyet İstisnası
 • Serbest Bölgelerden Elde Edilen Kazançların Durumu
 • İhracata Dayalı Yazılım ve Hizmet Kazanç İstisnası
 • Kur Korumalı Mevduat Hesapları İstisnası
 • Nakit Sermaye Artırımında Teşvikler
 • Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması
 • Değersiz Alacak, Vazgeçilen Alacaklar
 • Duran Varlıkların ve Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlemesi, Faiz ve Masrafların Durumu, Muhasebeleştirme ve Yenileme Fonu Uygulaması
 • Amortismanlar
 • Örtülü Sermayede ve Transfer Fiyatlandırmasında Özellik Arz Eden Dönem Sonu Uygulamaları
 • Bağış ve Yardımlar

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."