consultant

Esen Kunt

Uzmanlık Alanları

  • Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri
  • Yazılım
  • Eğitim
  • Enerji
  • Siber Güvenlik
  • Finans ve Bankacılık
  • Pazarlama
  • Ar-Ge ve Teknoloji Ekosistemi

Kıdemli AB Projeleri Geliştirme Uzmanı

Esen Kunt, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen projelerde 10 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Uzman olduğu görevlerin başında, AB kaynaklı hibe projelerini, müzakereden başlayarak projenin sonuçlandırılmasına kadarki süreçte etkin ve doğru şekilde yönetip, proje konsorsiyumu üyeleriyle güçlü ilişkiler kurarak, projenin mali ve teknik tüm raporlarının zamanında teslim edilmesini sağlamak gelir. Uluslararası projelerde proje bazlı diğer iş geliştirme faaliyetleri de uzmanlığı kapsamındadır.

Kasım 2020'den bu yana, Sistem Global Teknoloji’nin Uluslararası Hibe Programları bölümünde Kıdemli Uzman olarak görev yapmaktadır. Sorumlulukları arasında yeni iş ve danışmanlık hizmetleri üretimi ile firmanın sürdürülebilir ve karlı büyümesi bulunmaktadır.

2018-2020 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi'nde Ar-Ge Kaynakları Direktörlüğü’ne bağlı olarak, Avrupa Birliği hibelerine yönelik hazırlanan Ar-Ge Projeleri’ni geliştirme ve akademisyen ve araştırmacılara destek verme görevlerini sürdürmüştür. İş birliği yaptığı uluslararası firma, üniversite ve araştırma kurumları ile üniversitenin uluslararası konsorsiyumlara liderlik etmesi, paydaş olarak uzmanlığının tanıtılması gibi faaliyetlerde bulunmuştur. 

Bu görevlerden önce İstanbul ve Hollanda'daki çeşitli özel firmalarda (KOBİ ve sanayi ölçeğindeki) 7 yıl boyunca ulusal/uluslararası proje yönetimi yapmıştır.

Hollanda'daki Twente Üniversitesi'nden Yeni Medya Araştırma ve Tasarım programı (İngilizce) konusunda yüksek lisans derecesine sahiptir.

Verdiği Eğitimler / Danışmanlıklar

products