Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel
consultant

Gizem Aslı Gökçe

Uzmanlık Alanları

  • Bilişim & Yazılım
  • Otomotiv Kablolama
  • Sigortacılık
  • İnsan Kaynakları
  • Risk Yönetimi
  • Süreç Yönetimi & Analizi
  • Kurumsal İşbirliği Yönetimi
  • İnovasyon Yapılanmaları
  • Stratejik Planlama
  • Liderlik Modellemeleri

Gizem Aslı Gökçe; Sistem Global bünyesinde kurumsallaşma projeleri kapsamında süreç analitikleri ve kurumsal risk analizi bütünleşiği uygulamalarına katkı sağlamaktadır. Süreç mühendisliği alanında uzmanlığı bulunan Gökçe, Sistem Global bünyesine 2021 yılında katılmıştır. Risk ve kalite departmanında Risk ve kalite uzmanı olarak görev alan Gizem Aslı Gökçe aynı zamanda Proje mühendisi & İş Süreçleri Analisti olarak da görev yapmaktadır. Şirket iç süreçlerinin teknik çizimlerini yaparak süreç standardizasyon projesinde aktif rol almaktadır. Riskleri tanımlamak, ölçmek, değerlendirmek,teknolojik ve ticari riskleri izlemek, riski ortadan kaldırmak için, projeler oluşturmaktadır ve kurumsal risk yönetimi çerçevesi ile ilgili, kurumsal risk yönetimi takımının bir parçası olarak politika ve prosedürleri uygulamak, koordine etmek, bölüm yöneticileri ve sorumluluklar ile izleme ve analiz etme görevlerini üstlenmiştir. Sistem Global’in müşterilerine sunduğu kurumsallaşma projelerinde iş analisti ve proje süreç mühendisi görevi bulunmaktadır Aynı zamanda görevleri arasında, kurum dışı orta ve büyük ölçekli şirketler için detay süreç mühendisliği ile süreçlerin detay analizi,kurumsal risk yönetim uygulamalarının etkinleştirilmesi,süreç iyileştirme projelerinin önerilmesi ve yazılım entegrasyonunun projelendirilmesi,analiz,tasarım ve geliştirilmesidir. EFQM Mükemmellik Modeli uygulamaları kapsamında Avrupa düzeyinde bilgi ve tecrübe sahibi olan Gizem Aslı Gökçe, süreç uygulamalarının yanı sıra stratejik planlama ve stratejik performans takibi, gelişmiş insan kaynakları uygulamalarının şirketlerde yapılandırılması, işbirliği yönetim modellerinin kurulması konularında çalışmalar hayata geçirmiştir. Liseyi 1.likle tamamlayan Gizem Aslı Gökçe, Anadolu üniversitesinde Adalet programında ön lisansını tamamlamış olup, lisans programına İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde ve paralelinde Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümlerinde devam ederek mezun olmuştur. Gökçe, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.