consultant

Erkan Gülerik

Erkan Gülerik 25.09.2014 tarihinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını aldı. 2006 yılında aktif olarak çalışma hayatına başlamış, 2009 yılından bu yana Sistem Global bünyesinde Vergi Denetim/ Danışmanlık ekibinde çalışmakta olup, görevine Kıdemli Denetçi olarak devam etmektedir.

Erkan Gülerik Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye bölümünden 22.06.2007 tarihinde mezun olmuştur.

Verdiği Eğitimler / Danışmanlıklar

products