Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Eğitimler

eDanışman platformunda siz değerli müşterilerimize sunduğumuz online eğitimlerimizi bu sayfadan inceleyebilirsiniz. Patent, Mevzuat, Ar-Ge ve daha birçok konuda aklınızda oluşan soruları uzman kadromuzun verdiği online eğitimlerimiz ile cevaplıyoruz. Eğitim takvimimizi ve eğitmenlerimizi aşağıdaki butonlardan inceleyebilir, dilerseniz eğitim kataloğumuza göz atabilirsiniz.

e-egitim

Arama kriterlerine göre 18 ürün bulundu

Ön Kayıt Alınabilir
Son Kayıt Tarihi: 14.06.2023

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi ile Değer Yaratmak


İş sahiplerine ve çalışanlara, Stratejik Düşünme, Strateji Geliştirme, Pazarlama hakkında farkındalı...

23 Haziran 2023 Cuma
14:00

Yöneticiler için Finansal Tabloları Anlama ve Yorumlama Eğitimi


Bir işletmenin kimliği niteliğinde olan Mali Tablolar, yöneticiler, yatırımcılar...

Ar-Ge / Tasarım İndirimi Hesaplama Eğitimi


Doğru giderlerin, doğru hesaplarda ve detayda muhasebe kayıtlarında tutulması, doğru indirim tutarın...

Hizmet İhracatı Yapan Firmalarda Uygulanabilecek Vergi İstisnaları Eğitimi (Yazılım, Mühendislik ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik)


İstisna Konusu Yazılım Nedir?Hangi Tür Satışlar İstisna Kapsamına Girer?Muhasebe Kayıt Usulleri Ve Belge Düzeni.

Teknopark Firmaları İçin Mali Uygulama Eğitimi


Teknoparklara kabul edilen ve bu bölgede faaliyet gösteren şirketlere sağlanan m...

Yeni Düzenlemeler Kapsamında Ar-Ge Personel Teşvikleri ve Uygulamaları Eğitimi


- Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım ve Destek Personeli Tanımı? - Ar-Ge Kanunları Kap...

Şirket Birleşme ve Bölünmelerine Yönelik Mali ve Hukuki Süreçler


Ticari Hayatta Şirketler Neden Birleşir ve/veya Bölünür?- Birleşme ve Bölünme İ...

311 ve 312 Sayılı Gelir Vergisi Tebliğleri ile Yapılan Düzenlemeler


Binek otomobil giderleri, ücretlerin vergilendirilmesi ve gelir vergisi kanunund...

Şirketlerin Değerini Belirleyen Unsurlar ve Yatırımcıya Hazırlık Süreçleri Eğitimi


Yatırımcı, girişimcilere ve tüm şirket ilgililerine yönelik hazırlanan bu eğitimimizde; şirket değerlemesinde özellik arz eden hususlar, şirket değeri belirlenirken kullanılan hesaplama parametreleri, finansal modellemelerin, iş modellerinin ve nakit yönetiminin nasıl oluşturulması gerektiği anlatılacaktır.

Teknopark Kanunundaki Yeni Düzenlemeler ve Ekosisteme Etkileri Eğitimi


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) & Sistem Global İş Birliğiyle düze...

Teknopark Kanunundaki Yeni Düzenlemeler Eğitimi (YASAD & Argemip)


4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu'nda yapılan değişiklikle...

Yöneticiler İçin Vergi Farkındalık Eğitimi


Yöneticiler ve şirketlerin mali işler koordinatörleri, muhasebe ve finans yöneticileri ve karar veri...

Ar-Ge/Tasarım Merkezleri İle Teknopark Firmalarında Kurumlar Vergisi Teşviki Eğitimi


Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım yapan firmaların Kurumlar Vergisi (KV) kapsamında nasıl teşvik alacağını, vergi planlaması kapsamında bu başlıklarda nasıl bir avantaj yaratabileceğini, bu avantajları elde etmek için nelerin yapılması gerektiğini ve bu avantajların nasıl hesaplandığını anlamak ve pratik uygulama bakımından fa...

Kurumsal Stratejik Planlama Eğitimi


Kurumsal Stratejik Planlama eğitimi şirketlerin stratejik yol haritalarını oluşturmaları, strategyze...

Hile ve Suistimal Denetimi Eğitimi


Genel teorik ve istatistiki bilgilerin ışında hazırlanmış, işletmelerde hile ve suistimalin tespit v...

Teknoparklarda Sağlanan Vergi Avantajları, Teşvikler ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi


Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan kurumların elde edebileceği mali avantajların neler olduğunu ve bu avantajların mevzuat çerçevesinde nasıl uygulanması gerektiğinin cevapları bu eğitimde yer almaktadır.

Finansal Raporlamanın Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Uygulanması Eğitimi


Ekonomi literatürünün en çok tanınan kavramlarından biri olan “enflasyon”nun yan...

2022 Yılı Kurumlar/Gelir Vergisi Beyanında Önem Arz Eden Hususlar Eğitimi


Şirketlerin yararlanabileceği vergi teşvikleri ile dönem sonunda yapacakları işl...