Eğitimler

eDanışman platformunda siz değerli müşterilerimize sunduğumuz online eğitimlerimizi bu sayfadan inceleyebilirsiniz. Patent, Mevzuat, Ar-Ge ve daha birçok konuda aklınızda oluşan soruları uzman kadromuzun verdiği online eğitimlerimiz ile cevaplıyoruz. Eğitim takvimimizi ve eğitmenlerimizi aşağıdaki butonlardan inceleyebilir, dilerseniz eğitim kataloğumuza göz atabilirsiniz.

e-egitim

Arama kriterlerine göre 16 ürün bulundu

17 Haziran 2022 Cuma 10:30

Ar-Ge / Tasarım İndirimi Hesaplama Eğitimi


Ar-Ge/Tasarım İndirimi ile Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım ...

30 Haziran 2022 Perşembe 14:00

Hile ve Suistimal Denetimi Eğitimi


Genel teorik ve istatistiki bilgilerin ışında hazırlanmış, işletmelerde hile ve suistimalin tespit v...

Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi ve Kar Payı Vergilendirmesinde Özellikli Konular


Menkul Kıymet Sermaye İradı Sayılan GelirlerKar Paylarının Beyanı Ve Vergilendirilmesinde Özellikli KonularMenkul Sermaye İradı Sayılmayan Haller

Hisse Satış Kazançları Vergilendirme Yöntemleri


Hisse Senedi Nedir?Pay Senedi Nedir?Nasıl Çıkartılır?Nama Ve Hamiline Yazılı His...

Hizmet İhracatı Yapan Firmalarda Uygulanabilecek Vergi İstisnaları Eğitimi (Yazılım, Mühendislik ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik)


İstisna Konusu Yazılım Nedir? Hangi Tür Satışlar İstisna Kapsamına Girer? Muhasebe Kayıt Usulleri Ve Belge Düzeni.

Teknopark Firmaları İçin Mali Uygulama Eğitimi


Teknoparklara kabul edilen ve bu bölgede faaliyet gösteren şirketlere sağlanan m...

Yeni Düzenlemeler Kapsamında Ar-Ge Personel Teşvikleri ve Uygulamaları Eğitimi


- Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım ve Destek Personeli Tanımı? - Ar-Ge Kanunları Kap...

Şirket Birleşme ve Bölünmelerine Yönelik Mali ve Hukuki Süreçler


Ticari Hayatta Şirketler Neden Birleşir ve/veya Bölünür?- Birleşme ve Bölünme İ...

311 ve 312 Sayılı Gelir Vergisi Tebliğleri ile Yapılan Düzenlemeler


Binek otomobil giderleri, ücretlerin vergilendirilmesi ve gelir vergisi kanunund...

Yöneticiler için Finansal Tabloları Anlama ve Yorumlama Eğitimi


Bir işletmenin kimliği niteliğinde olan Mali Tablolar, yöneticiler, yatırımcılar...

Şirketlerin Değerini Belirleyen Unsurlar ve Yatırımcıya Hazırlık Süreçleri Eğitimi


Yatırımcı, girişimcilere ve tüm şirket ilgililerine yönelik hazırlanan bu eğitimimizde; şirket değerlemesinde özellik arz eden hususlar, şirket değeri belirlenirken kullanılan hesaplama parametreleri, finansal modellemelerin, iş modellerinin ve nakit yönetiminin nasıl oluşturulması gerektiği anlatılacaktır.

Teknopark Kanunundaki Yeni Düzenlemeler ve Ekosisteme Etkileri Eğitimi


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) & Sistem Global İş Birliğiyle düze...

Teknopark Kanunundaki Yeni Düzenlemeler Eğitimi (YASAD & Argemip)


4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu'nda yapılan değişiklikle...

Yöneticiler İçin Vergi Farkındalık Eğitimi


Yöneticiler ve şirketlerin mali işler koordinatörleri, muhasebe ve finans yöneticileri ve karar veri...

Ar-Ge/Tasarım Merkezleri İle Teknopark Firmalarında Kurumlar Vergisi Teşviki Eğitimi


Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım yapan firmaların Kurumlar Vergisi (KV) kapsamında nasıl teşvik alacağını, vergi planlaması kapsamında bu başlıklarda nasıl bir avantaj yaratabileceğini, bu avantajları elde etmek için nelerin yapılması gerektiğini ve bu avantajların nasıl hesaplandığını anlamak ve pratik uygulama bakımından fa...

Kurumsal Stratejik Planlama Eğitimi


Kurumsal Stratejik Planlama eğitimi şirketlerin stratejik yol haritalarını oluşturmaları, strategyze...