Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi ile Değer Yaratmak

İş sahiplerine ve çalışanlara, Stratejik Düşünme, Strateji Geliştirme, Pazarlama hakkında farkındalık kazandırmak ve günlük operasyon içerisinde pazarlama farkındalığını kullanarak işlerine katma değer yaratmalarına destek olmak.

Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

Globalizasyonun pik yaptığı ve rekabetin gittikçe arttığı dünyada “sürdürülebilir” olmak şirketler ve markalar (bireysel&kurumsal) için en önemli konu haline geldi. Doğru planlama yapmak, doğru strateji geliştirmek ve bu stratejiyi dinamik bir şekilde adapte edebilmek, esnek & dayanıklı olabilmek gibi konular başta iş hayatı olmak üzere hepimizin birinci önceliği oldu.  Bu bağlamda, bu eğitim şirket ve marka stratejisi geliştirme sürecinin, bu sürecin adımlarının ve dikkat edilmesi gereken noktaların, pazarlama uygulamalarının akademik perspektifle birlikte vaka çalışmaları ve iş hayatından gerçek örnekler ile aktarılmasını amaçlar.  

Eğitim Günü ve Saat,: 16 Haziran 2023 / 14:00 - 17:00

Asgari Katılımcı Sayısı 10 kişidir. 

Kişi başı eğitim ücreti: 1500 TL+KDV'dir. 
 

STRATEJİK PAZARLAMA & MARKA YÖNETİMİ

İş Hayatına Dair: Dünya ve Türkiye Gündemi

1-Strateji Kavramı & Stratejik Düşünme & Stratejik Planlama & Stratejik Aksiyon Alma

2-Stratejik Esneklik (Resilience): VUCA Dünyasında Strateji Geliştirme & Tutundurma

 • *Bireysel & Kurumsal Esneklik : Proaktif & Reaktif Esneklik
 • *Sürdürülebilir Strateji

3-Değişen Dünya & Dönüşen Tüketici & Dönüşmekte Olan Pazarlama Anlayışı

 • *Dönüşen & Araştırmacı Tüketici & Dönüşen Satın Alma Yolculuğu
 • *Dijitalleşen Dünyada Pazarlama
 • *Sosyal Medyanın Pazarlamadaki Yeri
 • *Stratejik & Operasyonel Pazarlama

4-Stratejik Pazarlama Kavramı : Marka Stratejisi &Pazarlama Stratejisi

5-Marka Tanımı & Tarihçesi : Kişisel Marka & Kurumsal Marka

6-Değişen Dünyada Marka Olmak: Marka Kimliği & Marka İmajı &Marka Sadakati & Marka Konumlandırma, Marka Değeri

7-Veri Odaklı Düşünme &  Analitik Bakış Açışı

8-İçgörü nedir? Neden önemlidir? İçgörü nasıl elde edilir?

9-Pazar / Pazarlama Araştırması?

10-Pazar Araştırması Süreci & Adımları

11-“Social Media Listening” : Sosyal Medyanın Araştırmadaki Yeri & Kullanımı

12-Verinin Stratejiye Dönüşümü è  Strateji Planı Geliştirme è “Değer Önerisi” Dönüştürme

Pazarlama Strateji Süreci&Adımları

1-Pazarlama amaç&hedeflerin belirlenmesi

2-Pazarlama nedir? Nasıl doğmuştur? Nasıl kullanılır?

3-Hedef kitle belirleme, STP

4-Konumlandırma Strratejileri:

 • *Value Based Approach - Değer Bazlı Yaklaşım
 • *Value Proposition “Değer Önerisi” Geliştirme

5-Pazarlama Karması (Marketing Mix)

 • *Pazarlama Bütçesi
 • *Ürün stratejisi
 • *Fiyatlandırma stratejisi
 • *Kanal stratejisi
 • *Iletişim stratejisi
 • *Dijital Adaptasyon & Dijital Touchpoints

6-Pazarlama Programı Geliştirme & Uygulanması

 • *Pazarlama Bütçesi & ROI

7-Performans Takip (KPI belirleme) & Geri Besleme (Vaka Çalışması)

 • *Hedeflere göre KPI belirleme: online &offline
 • *KPI takip & KPI Dashboard Yaratımı & Takibi
 • *Geri Besleme & Adaptasyon
   

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."