Patente Dayalı Vergi İstisnası

Makaleler
4.11.2020
blog-pic

2015 ve 2016 yıllarında Kurumlar Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan değişikliklerle patent sahiplerine kurumlar vergisi noktasında önemli muafiyet imkanları sağlanmış durumda.

Patent ve faydalı model belgeniz varsa ve bu belgelere dayalı buluşlarınızı ticarileştirdiyseniz önemli vergi avantajlarına kavuşabilirsiniz. 

NEDİR?

Buluşunuza ilişkin (ürün ya da proses) bir İncelemeli Patent ya da olumlu araştırma sonucunda verilmiş bir Faydalı Model belgeniz varsa aşağıda listelenen kazanç kalemlerinin buluşa atfedilen kısımları için %50 oranında Kurumlar Vergisi İstisnasından yararlanma imkanınız bulunmaktadır:

 • Buluşun Türkiye’de seri üretime tabi tutularak satılması halinde elde edilen kazançlar
 • Buluşun Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazanç
 • Patentin/Faydalı Modelin lisanslanması ya da devri neticesinde elde edilen kazançlar (bu kazanç kalemi için KDV istisnası da vardır)
 • Buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar

 

KİMLER YARARLANABİLİR?

İstisnadan faydalanmak için şu 3 sorunun cevabının da evet olması gerekmektedir:

 • İncelemeli Patent ya da olumlu araştırma sonucunda verilmiş bir Faydalı Model belgenizin olması
 • Patente/Faydalı modele konu buluşun Ar-Ge faaliyetlerinin (varsa yazılım geliştirme faaliyetleri de dahil) Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması
 • Patente/Faydalı modele konu buluşun üretim faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması

Başkası tarafından alınan patent/faydalı model üzerinde İnhisari Lisans sahibi olanlar ya da patenti devralanlar da bu haktan faydalanabilecektir. 

 

BİZ NE YAPIYORUZ?

 • İlgili Patentin/Faydalı Modelin istisnaya uygunluk ve koruma kapsamı analizi
 • İlgili ürün ve/veya proseslerin istisnaya uygunluk analizi
 • Kurumun muhasebe kayıt sistematiklerinin istisnaya uygunluk analizi
 • İstisnaya uygunluğu ispatlayıcı ispatlayıcı bilgi ve belgelerin hazırlanması
 • Kazancın patentli/faydalı modelli buluşa atfedilen kısmının hesaplanması
 • Kazancın buluşa atfedilen kısmına ilişkin vergi istisna uygulamasının yapılması
 • İstisnaya uygunluk potansiyeli olan diğer patent/faydalı modellerin belirlenmesi
 • Vergi İstisna Uygulama raporunun hazırlanması ve müşteriye teslimi
 • Tüm bu sürecin deneyimli Patent Vekilleri ve Mali Uzmanların (YMM, SMM) destek ve koordinasyonunda yürütülmesi.

 

İlgili Danışmanlığımıza Ulaşmak için Tıklayınız.

 

Bilgi Almak için İletişime Geçiniz.