Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

ISO 27001 BGYS, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında çalışanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Eğitimde bu sistemle ve kuruluş bünyesinde bu sistemin oturtulmasıyla ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

13:00 - 16:00
300.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

  • Bilgi güvenliği kavramı, gelişimi ve önemi
  • Bilgi güvenliği ile ilgili önemli ulusal ve uluslararası düzenlemeler hakkında genel bilgi
  • ISO 27001 standardının yapısı, içeriği ve standart ailesinin ana hatları
  • İş Sürekliliği ve Risk Değerlendirme
  • İç Denetim ve Yönetim Gözden Geçirmesi
  • PUKÖ döngüsü
  • BGYS kurulması ve sürdürülmesi için temel adımlar ve kritik başarı faktörleri

 

Amaç: Bilgi güvenliğinde Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik olarak sıralanan üç unsurun önemine dikkat çekilen eğitimimizde bilginin yalnızca erişim hakkı tanınmış kişiler tarafından ulaşılabilir olması, işletme yöntemlerinin bütünlük ve doğruluğunun temin edilmesi ve yetkili kullanıcıların ihtiyaç duydukları her an bilgiye erişebileceklerini garanti altına almak sistemin temelini oluşturmaktadır.

 

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimi Kimler Almalı?

after-line

Bir kuruluşa ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardını planlamak, kurmak ve işletmekle yükümlü olan tüm çalışanlar.

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."