Çözümler / Hizmetlerimiz / Hibe Programları

KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Projesi Yazma ve Raporlama Uygulaması

SATIN AL

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız

Nedir ?

after-line

*KOSGEB AR-GE İNOVASYON Programı İçin Proje Yazma 
*KOSGEB AR-GE İNOVASYON Programı İçin Dönemsel Raporların Hazırlanması 

Proje fikriniz var ve KOSGEB fonlarına uygunluğuna mı karar veremiyorsunuz? Projenizi yazmakta akademik düzeyde desteğe mi ihtiyacınız var? Projenizi uygulama sürecinde raporlamakta ve yürütmekte zorluk mu çekiyorsunuz? O zaman online platformda yanınızdayız! 

Uygulamanın amacı Ar-Ge projelerinin KOSGEB normlarında hazırlanması, KOMİTE komite süreçlerine sunum hazırlığı, desteğe uygun bulunan projeler için dönem faaliyet raporlarının hazırlanması ile ilgili uygulama desteği verilmesidir. 

Hizmeti Kimler Almalı?

after-line

Ar-Ge projelerini KOSGEB destekleri ile yürütmek isteyen firmalar.

Özellikler

after-line
1

Ar-Ge fikrinin KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programına uygunluğu analiz edilecek, proje başvurusu bu analiz sonucuna göre kurgulanacaktır. Ayrıca projenin yazılması için gerekli belgeler belirlenecektir.

2

KOSGEB projesinin yazımı hakkında danışmanlık verilecek ve uygulama yapılacaktır. Proje firma ile birlikte yazılacak ve süreç hakkında detaylı olarak bilgilendirilecektir. Komite sunumları için destek verilecektir.

3

Kabul sonrası projenin yürütülmesi ve dönemsel teknik-mali raporlarının hazırlanması için uygulamaları içermektedir.

Faydalar

after-line
1

Proje hibelerinden maksimum düzeyde ve doğru bir şekilde faydalanılacaktır. Böylece Ar-Ge finansmanı kolaylaşacaktır.

2

Proje KOSGEB ve Uluslararası kılavuzlara uygun olarak hazırlanacak ve projenin desteklenme olasılığı artacaktır.

3

Doğru ve mevzuatlara göre uygun raporlama yapılacak, böylece desteklerden yararlanma ve proje mali faydası artacaktır.