Nedir ?

after-line

Firmanızın aşağıda belirtilmiş olduğu kapsamda 

 • Bordro hesaplamaları, 
 • SGK bildirimleri,
 • Muhasebe raporları,
 • Ücret pusulaları,

Oluşturularak tüm çıktılar dijital ortamda tarafınıza sunulur. 

Personel Bordrolarının Hazırlanması 

 • Şirket çalışanlarının, aylık periyotta puantaj verilerine göre ücret bordrolarının oluşturulması, pdf ortamında gönderilmesi.
 • Bordro hazırlanırken mevzuatlardaki 4691 ve 5746 kanunlar kapsamındaki istisna ve teşviklerin müşteriden alınacak bölge içi zamanları dikkate alarak, doğru olarak hesaplanması.
 • Aylık maaş avansları, uzun vadeli borçlar vb. Personel borçlarının takip edilmesi, (İş avansları hariç)
 • İşten ayrılışta hesaplanması gerekli tüm tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve personele verilmesi gereken çalışma belgesi, vergi matrah bildirimi vb. belgelerin hazırlanması,
 • Ücret bordroları oluşturulduktan sonra, talep edilirse, maaş ödeme liste/disket/excellerinin ilgili bankaya gönderilmesi/yüklenmesi.
 • Gerektiğinde SGK sisteminde hesap fişi doldurulması,

Personel Yasal Bildirimler 

 • Personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin, yasal süresinde SGK’na online olarak bildirilmesi
 • 1003B şifresi ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin hazırlanması ve onaylanması
 • İş Görmezlik Raporlarının takip ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • İş kazası gerçekleştiğinde yasal süre içerisinde SGK’nın resmî web sayfasından bildirim yapılması,
 • İŞKUR için gereken aylık işgücü çizelgesi bildirimlerinin yapılması

Personel Ücret Raporları

 • Ücret maliyet raporları Müşteri organizasyonuna uyumlu kırılımda maliyet ve yükümlülük raporlamalar
 • Bordro İcmalleri ve Çarşaf Bordro
 • Ücret Hesap Pusulası Gönderimi (Pdf, doğrudan Personel emailine yada Mobil/Desktop görüntüleme ile)
 • Yıllık Kıdem Karşılık hesaplamaları ve raporlanması
 • Yıllık İzin karşılık hesaplamalarının yapılması ve raporlanması

Hizmet Takvimi 

 1. Adım: Planlama toplantısı yapılır ve verileriniz toplanır.
 2. Adım: Veriler kapsamında çıktılar hazırlanır.
 3. Adım: Çıktılar dijital olarak tarafınıza iletilir.

Uzmanlarımız ile ilk toplantınız 24 saat içerisinde gerçekleşecektir. Hizmet kapsamında istenilen verilerin uygun zamanda tarafımıza iletilmesi durumunda ilgili hizmet 2 hafta içerisinde tamamlanacaktır. 

 

Hizmeti Kimler Almalı?

after-line

Firmanızın kurucuları, ortakları, genel müdürü, iş verenleri, insan kaynaklarından sorumlu yöneticileri ve teşvik süreçlerinden sorumlu yöneticileri.

Faydalar

after-line
1

Yazılım, donanım ve Personel istihdamına gerek kalmaksızın, bordro hesaplama süreçlerinizi gerçekleştirir ve iş yükünüzü hafifletirsiniz.

2

Bordro hesaplamalarını etkileyen, vergi, sgk kuralları ve her türlü teşvikin hesaplamalarda doğru şekilde uygulanmasını sağlarsınız.

3

3. Tüm yasal bildirimler firmanızın adına, doğru ve zamanında yapılarak ilgili süreçlerden doğabilecek riskleri minimize edersiniz.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız

Teklif Al


Özel talep ve sorularınız için bizimle ile iletişime geçiniz.


Teklif Al