Eğitimler

eDanışman platformunda siz değerli müşterilerimize sunduğumuz online eğitimlerimizi bu sayfadan inceleyebilirsiniz. Patent, Mevzuat, Ar-Ge ve daha birçok konuda aklınızda oluşan soruları uzman kadromuzun verdiği online eğitimlerimiz ile cevaplıyoruz. Eğitim takvimimizi ve eğitmenlerimizi aşağıdaki butonlardan inceleyebilir, dilerseniz eğitim kataloğumuza göz atabilirsiniz.

e-egitim

Arama kriterlerine göre 70 ürün bulundu

25 Ocak 2022 Salı 14:00

Yeni Dönem Ücret Hesaplamaları ve 2022 Bordro Parametreleri Eğitimi


Tüm çalışanların ücret ve maaşlarının asgari ücrete kadar olan tutarını gelir ve...

27 Ocak 2022 Perşembe 14:00

Patent Okuryazarlığı Ve Araştırma Eğitimi


Patent tarifnamesinin içeriği, patent tarifnamesini kısa sürede anlayabilme yöntemleri, Patent veril...

31 Ocak 2022 Pazartesi 14:00

Yazılım Haklarının Korunması Eğitimi


Dönüşen dünyada, katma değerin bilişimde ve yazılımda üretildiğini artık herkes kabul ediyor. Böyle ...

Fikri Mülkiyet Farkındalık Eğitimi


Fikri Mülkiyet HaklarıSınai Mülkiyet HaklarıTelif Hakları

Patent İhlalleri Eğitimi


Patent hakkının kapsamının ne olduğu, hakka tecavüz durumunda uygulanacak yaptırımlar, patent isteml...

Patent Vergi İstisna Uygulama Ve Patent Değerlemeye Giriş Eğitimi


Değerleme Ne Zaman Gerekli?Değerleme Öncesi DeğerlendirmeDeğerleme Yöntemlerine ...

Patent Tarifnamesi Hazırlama Eğitimi


Buluş Bilgileri Nasıl Verilmeli Örnek Buluş Bilgi Formu İnceleme Yazım Öncesi Hazırlık Süreci Tar...

Patentlenebilirlik Analizi Eğitimi


Patentlenebilirlik kriterlerinin detaylarına, resmi inceleme uzmanlarının patentlenebilirlik kriterl...

Covid-19 Tehdidi Altında İş Sözleşmeleri ve Mevzuatı Uygulamaları


Covid-19 salgını tüm işyerleri için ciddi bir tehdit oluşturmakta olup personell...

Kriz Ortamında Sözleşmelerin Yürütülmesi ve Mücbir Sebep


Covid-19 salgını sebebi ile sözleşmesel ilişkilerde yükümlülüklerin yerine getir...

Üretim ve Ticari Faaliyetlerin Covid-19 Sürecinde Yürütülmesi ve Sürdürülebilir Yol Haritası


Covid-19 salgını sebebi ile üretim yapan ve/veya ithalat/ihracatında aksaklıklar yaşayanların nasıl hareket etmesi ve hangi adımları atmasına ilişkin bilgileri içermektedir.

KVKK Uyumu İçin Alınması Gereken İdari ve Teknik Tedbirler Eğitimi


Eğitimiminiz, Kişisel Verilerin Korunması hakkında güncel gelişmeleri sıcağı sıc...

Uygulamacılar İçin Bilişim ve Teknoloji Sözleşmeleri Eğitimi


Üretilecek ürünün veya verilecek hizmetin hukuka uyumluluğu ve etkilerinin anali...

KVKK Uzmanlık Eğitim Serisi


KVKK 2.0 Uzmanlık Eğitim Serisi bütün alışagelmiş temel eğitimlerden farkı teori ve uygulamanın uzma...

Kalkınma Ajansı Proje Yazma Eğitimi


Ajans Destek Mekanizmalarının Tanıtılması Bölgesel Önceliklerin Analizi Sonuç Odaklı Programlama Y...

KOSGEB ve TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Hazırlama / Yürütme Eğitimi


TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri Nelerdir? *KOSGEB Ar-Ge Destekleri Nelerdir? *Ar-Ge v...

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Farkındalık ve Öz Kaynak Projesi Hazırlama Eğitimi


*5746 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme *Ar-Ge Ve Tasarım Merkezi Olmak İçin ...

Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Ekosisteminde Teşvik ve Hibe Fon Kaynakları


*Doğumdan – Koşmaya Ar-Ge İnovasyon Ekosisteminin Tanımlanması *TÜBİTAK Destekl...

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Proje Dosyası Hazırlama Eğitimi


Hamle Programı kapsamında Stratejik veya Proje Bazlı Yatırım Teşvik, TÜBİTAK Tek...

Kalkınma Ajansı Fonları Farkındalık Eğitimi


*Proje Teklif Çağrısı Mekanizması *Teknik Destek Mekanizması *Güdümlü Proje Mekanizması *Fizibili...

Uluslararası Ar-Ge Fon Programları Eğitimi


AB özelinde başvurulabilecek uluslararası Ar-Ge Fon Programları hangileridir? 2021-2027 yılları ara...

Ar-Ge’den Yatırıma Kadarki Süreçte Destek ve Teşvik Yönetimi


*Ar-Ge ve İnovasyon Tanımları *TRL nedir? *Ulusal Ar-Ge Ekosisteminin Tanımlan...

Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi ve Kar Payı Vergilendirmesinde Özellikli Konular


Menkul Kıymet Sermaye İradı Sayılan Gelirler Kar Paylarının Beyanı Ve Vergilendirilmesinde Özellikli Konular Menkul Sermaye İradı Sayılmayan Haller

Hisse Satış Kazançları Vergilendirme Yöntemleri


Hisse Senedi Nedir? Pay Senedi Nedir? Nasıl Çıkartılır? Nama Ve Hamiline Yazı...

Ar-Ge / Tasarım İndirimi Hesaplama Eğitimi


Ar-Ge / Tasarım İndirimi Nedir? Ar-Ge / Tasarım İndirimine Konu Giderler Nelerdir?Ar-Ge / Tasarım İn...

Hizmet İhracatı Yapan Firmalarda Uygulanabilecek Vergi İstisnaları Eğitimi (Yazılım, Mühendislik ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik)


İstisna Konusu Yazılım Nedir? Hangi Tür Satışlar İstisna Kapsamına Girer? Muhasebe Kayıt Usulleri Ve Belge Düzeni.

Teknopark Firmaları İçin Mali Uygulama Eğitimi


Teknoparklara kabul edilen ve bu bölgede faaliyet gösteren şirketlere sağlanan m...

Yeni Düzenlemeler Kapsamında Ar-Ge Personel Teşvikleri ve Uygulamaları Eğitimi


- Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım ve Destek Personeli Tanımı? - Ar-Ge Kanunları Kap...

Şirket Birleşme ve Bölünmelerine Yönelik Mali ve Hukuki Süreçler


Ticari Hayatta Şirketler Neden Birleşir ve/veya Bölünür? - Birleşme ve Bölünme...

Kısa Çalışma ve Süreç Yönetim Eğitimi


Kısa Çalışma Nedir? Kısa Çalışmanın Şartları Nelerdir? Kısa Çalışma İle İlgili Kanundaki Yeni Düzen...

Temel Marka Eğitimi


Marka Yönetimi ile ilgili bilgileri, Marka Yönetimi hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları öğren...

TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Hazırlama/Yürütme Eğitimi


TÜBİTAK Proje başvurularının içerik ve usul bakımından doğru şekilde yapılması, ...

311 ve 312 Sayılı Gelir Vergisi Tebliğleri ile Yapılan Düzenlemeler


Binek otomobil giderleri, ücretlerin vergilendirilmesi ve gelir vergisi kanunund...

KOSGEB Ar-Ge Projesi Hazırlama / Yürütme Eğitimi


KOSGEB Ar-Ge Proje başvurularının içerik ve usul bakımından doğru şekilde yapılm...

Yaratıcı Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yöntemleri Eğitimi


Katılımcıların inovasyon yeteneklerini geliştirmesi, yeni fikirler ve ürünler ya...

Akademik Yayın Hazırlama ve Yayınlatma Eğitimi


Sektörel gelişmeler akademide, akademik gelişmeler ise sektörde karşılık buldukç...

İngiltere’de Şirket Kuruluşu ve Şirket Yönetimi Konusunda Bilinmesi Gerekenler


İngiltere’de Şirket Kuruluşu ve Şirket Yönetimi Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Uygulamalı KVKK Envanter, VERBİS ve İmha Politikası Hazırlama Eğitimi


Kişisel verilerin KVKK’ya uygun şekilde muhafaza edilmesi, muhafaza edilen veril...

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi


ISO 27001 BGYS, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında çalışanları, süreçleri...

Yalın Altı Sigma Temel Bilgilendirme Eğitimi


Eğitimle yalın dönüşümü amaçlayan organizasyonlar için kültürel dönüşüm yol haritası çıkarmak ve Yal...

Proje Yönetimi Eğitimi


Eğitim, proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler v...

Uygulamalı İleti Yönetim Sistemi (İYS) Eğitimi


Uygulayıcılara yönelik olarak düzenlenecek olan eğitimde ticari elektronik ileti...

Yatırım Teşvik Sistemi ve Başvuru Süreci Eğitimi


Yatırım Teşvik Sistemi’nden kimlerin faydalanabileceğini ve faydalanmak için baş...

Yöneticiler için Finansal Tabloları Anlama ve Yorumlama Eğitimi


Bir işletmenin kimliği niteliğinde olan Mali Tablolar, yöneticiler, yatırımcılar...

KVKK UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI_5.OTURUM


Temel KVKK bilgisine sahip ilgililere uzmanlık yetkinlikleri kazandıracak ve Türk-Alman Üniversitesi...

Yenilikçi Prototip Teknolojileri Eğitimi


Ar-Ge birimlerinin kendi prototip üretme imkanlarını geliştirmeleri, ürünün geliştirme aşamasındaki ...

Şirketler Hukuku Uygulamalarında Süreç Yönetimi ve Hukuksal Bakış Eğitimi


İş dünyasının “yaşam kurallarına” Türk Ticaret Kanunu'nun gereklilikleri çerçeve...

Teknopark Firmaları İçin Teşvikli Bordro Düzenleme Eğitimi


Teknoparkta/Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların tabi oldukları...

Şirketlerin Değerini Belirleyen Unsurlar ve Yatırımcıya Hazırlık Süreçleri Eğitimi


Yatırımcı, girişimcilere ve tüm şirket ilgililerine yönelik hazırlanan bu eğitimimizde; şirket değerlemesinde özellik arz eden hususlar, şirket değeri belirlenirken kullanılan hesaplama parametreleri, finansal modellemelerin, iş modellerinin ve nakit yönetiminin nasıl oluşturulması gerektiği anlatılacaktır.

Teknopark Kanunundaki Yeni Düzenlemeler ve Ekosisteme Etkileri Eğitimi


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) & Sistem Global İş Birliğiyle düze...

Teknopark Kanunundaki Yeni Düzenlemeler Eğitimi (YASAD & Argemip)


4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu'nda yapılan değişiklikle...

Patent Değerleme Eğitimi


Bu eğitime katılanlar patent değerlendirme, değerleme ve ticarileştirme süreçlerinin tüm aşamaları h...

Türk Alman Üniversitesi İşbirliği-KVKK Uzmanlığı Sertifika Programı


Bütün alışagelmiş temel eğitimlerden farklı olarak teori ve uygulamanın uzmanlar...

Hukukçu Olmayanlar İçin Sözleşme Düzenleme İnceleme Ve Yorumlama Eğitimi


Hukukçu olmayanlara temel sözleşme türleri ile sözleşmelerin incelenmesi ve yoru...

Horizon Europe ICT Tematik Bilgilendirme Eğitimi


Horizon Europe ICT Tematik Bilgilendirme Eğitimi

İnovasyon ve Fikir Üretim Metotları Eğitimi


İnovasyonun ne olduğu ve inovasyonu destekleyecek fikir metotlarının öğrenilerek bunlardan nasıl fay...

Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi


Patent Vekilliği sınavı için gereken temel seviye bilgileri ve konuya ilişkin tüm ana başlıkları kap...

KVKK Uyum Sürecinde Sık Yapılan Hatalara Yönelik Uygulama Eğitimi


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki veri sorumlusu uygul...

Yöneticiler İçin Vergi Farkındalık Eğitimi


Yöneticiler ve şirketlerin mali işler koordinatörleri, muhasebe ve finans yöneticileri ve karar veri...

Uygulamalı Temel Süreç Yönetimi Eğitimi


Süreçlerin tasarlanarak veya yeniden yapılandırılarak yönetilmesi, süreç bazlı risklerin tespiti ve ...

Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) Eğitimi


“Design Thinking” bakış açısını benimseyerek katılmcıların hem kişisel yaşamları...

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi ile Değer Yaratmak


İş sahiplerine ve çalışanlara, Stratejik Düşünme, Strateji Geliştirme, Pazarlama...

Bordro Hesaplamaları ve Muhasebe Uygulamaları


Her bir personel için yapılan maaş hesaplamalarının mevzuata uygun ve tek düzen ...

İşverenler için Güncel İş Hukuku Hatırlatmaları Eğitimi


Güncel yargı kararları ve uygulamalar ışığında işverenlerin iş hukuku mevzuatı b...

Kişisel Veri İhlaline Yönelik Şikayetlerin Firmalar Tarafından Doğru Yönetimi Eğitimi


Bir ilgili kişi başvurusu alındığında şirket içerisinde yapılması gerekenler, cevap yazısının hazırlanması ve TCK kapsamında gerçekleştirilebilecek savcılık şikayetleri hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.

Ar-Ge Merkezlerinde Ar-Ge Mühendisinin Rolü Nedir Eğitimi


Ar-Ge Merkezlerinde çalışan ve çalışmak isteyen mühendislerin Ar-Ge Merkezinde y...

Ticaret Bakanlığı'nın Küresel Tedarik Zinciri Desteği Eğitimi


Küresel firmalara mal satmak için gerekli üretim standartlarını karşılayabilmeni...

Ar-Ge/Tasarım Merkezleri Sürdürülebilirlik Eğitimi


Ar-Ge/Tasarım Merkeziniz için belirlenen strateji ve hedefler kapsamında ilerlen...

Pazar Araştırma Tekniği ve Uygulamaları Eğitimi


Pazar araştırması yetkinliği, yerel ve global bilgi kaynaklarına ulaşılması ve v...

Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi


Fizibilite çalışmalarında teknik, mali, pazar, hukuk ve FSMH (Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları) analizle...