Aradığın çözümü bulamadın mı? eDanışman Ekibi ile Hemen Bir Araya Gel

Startup Hukuku: Başlangıçtan Büyümeye Eğitimi

Girişimcilere, küçük işletme sahiplerine hukukun temel kavramları, stratejileri ve işleyişi ile ilgili bilgiler vererek çözüm yolları geliştirmelerini sağlacağımız eğitimize bekleriz.

14:00 - 16:00
2000.00 ₺ +KDV Tek kişilik katılım bedelidir.
Nedir?
Kazanım
Eğitmen
Bilgilendirme

1. Giriş ve Temel Kavramlar 

 • Startup Nedir?
 • Startup ve Geleneksel İşletmeler Arasındaki Farklar
 • Hukukun Startuplar İçin Önemi

2. Şirket Kuruluş Süreci

 • Hukuki Yapılar ve Şirket Türleri (Anonim Şirket, Limited Şirket, vb.)
 • Kuruluş Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki Unsurlar
 • Kurucu Sözleşmeleri ve Ortaklık Anlaşmaları

3. Fikri Mülkiyet Hakları 

 • Patentler, Markalar, Telif Hakları
 • Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması
 • Lisanslama ve İhlal Durumları

4. Yatırım Süreci ve Hukuki Yükümlülükler 

 • Yatırım Türleri (Emisyon Primli Sermaye Artırımı) ve Aşamaları (Melek Yatırımcı, VC, vb.)
 • Yatırım Sözleşmeleri ve Şartları
 • Hissedar Hakları ve Yatırımcı İlişkileri

5. Çalışanlar ve İş Hukuku 

 • Çalışan Sözleşmeleri ve İstihdam Modelleri
 • Gizlilik Sözleşmeleri ve Rekabet Yasağı
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Yükümlülükleri

6. Soru-Cevap ve Tartışma 

 • Katılımcı Soruları ve Pratik Örnekler
 • Tartışma ve Deneyim Paylaşımı

Kazanımlar: 

1. Temel Hukuki Bilgi: Katılımcılar, startup kurarken ve yönetirken dikkate almaları gereken temel hukuki bilgileri edinecekler. 

2. Hukuki Dokümantasyon: Şirket kuruluşu, yatırım süreci, fikri mülkiyet hakları ve çalışanlarla ilgili gerekli hukuki belgeler hakkında bilgi sahibi olacaklar. 

3. Yatırım Süreci ve Yöntemleri: Yatırım süreçlerinde karşılaşabilecekleri hukuki sorunlar ve bu süreçleri yönetme becerilerini geliştirecekler. 

4. Pratik Uygulamalar: Gerçek yaşamdan örnekler ve vakalar aracılığıyla pratik hukuki sorunlara çözümler üretebilecekler.

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."