Çözümler / Eğitimler / Teknik Eğitimler

Kurumsal İnovasyon Yönetimi: Krizlerden Fırsatlara İnovasyonla Büyüme Yolculuğu Eğitim Programı

Teknik Eğitimler

Bilginin maddi bir değere dönüştüğü İnovasyon neden tüm firmalar için gerekli? Firmaların stratejik, organizasyonel, kültürel, süreçsel ve finansal boyutlarda ihtiyaç duydukları dönüşüm dinamikleri neler? Eğitimle kurum içinde inovasyon yönetimi ve yeniliklerle büyümenin adımlarını daha görünür hale getirmek hedeflenmektedir.

SATIN AL EĞİTMENLERİMİZ

Eğitim İçeriği

Eğitim 8 Modülden oluşmaktadır. Her modül 2'şer saat olup Aralık ayının ilk 4 haftası Salı ve Perşembe günleri: 1 Aralık - 3 Aralık -8 Aralık- 10 Aralık- 15 Aralık-17 Aralık- 22 Aralık – 24 Aralık 2020'de gerçekleşecektir. 

 

 

1. Dil Birliğini Oluşturmak: Tanımlar, Türler, Farklar, Örnekler

    1.1. İnovasyon ve Ar-Ge kavramlarının uluslararası referans kaynaklardaki tanımları nedir?

    1.2.İnovasyon, icat, yenilik, Ar-Ge, tasarım, ürün-geliştirme gibi kavramların farkları nelerdir?

    1.3. İnovasyonun yenilik derecesine, yapıldığı alana ve etki alanına göre türleri nelerdir?

    1.4. Farklı inovasyon türlerine ilişkin küresel, yerel, tarihsel ve güncel örnekler nelerdir?

 

2. Kurumsal İnovasyon Ekosistemi Modeli ve Başarısızlık Tuzaklarını Aşmak

   2.1. İnovasyon çalışmaları ve yatırımları neden başarısız olur?

   2.2. Stratejik, organizasyonel, kültürel, operasyonel, finansal tuzaklar nelerdir?

   2.3. Sürdürülebilir inovasyon performansı nedir ve nasıl sağlanır?

   2.4. Kurumsal inovasyon ekosistemi modeli ve boyutları nelerdir? Nasıl oluşturulur?

 

3. İnovasyonun Yönetişimi ve Organizasyonel Planlama

   3.1. Kurumlarda inovasyon kimin işi ve sorumluluğudur?

   3.2. İnovasyon süreçleri fikirden uygulamaya doğru nasıl tasarlanır?

   3.3. Adımsal ve devrimsel yenilikler, ne tür farklı yönetim süreçleri gerektirirler?

   3.4. İnovasyon çalışmalarının kurumda yaygınlaşması ve derinleşmesi nasıl sağlanır?

 

4. Krizlerden Çıkışta Stratejik Odaklı İnovasyon

   4.1. İnovasyonun stratejik yönetimi neyi amaçlar, ilkeleri nelerdir?

   4.2. Teknoloji Yol Haritası nasıl hazırlanır?

   4.3. İnovasyon Stratejisi nedir, nasıl oluşturulur?

   4.4. İnovasyon Proje portföyü nedir, nasıl oluşturulur, nasıl yönetilir?

 

5. Müşteri Deneyim Haritasını Tasarlamak

   5.1. Müşterinin deneyim yolculuğu nasıl analiz edilir?

   5.2. Müşterinin görünen ve görünmeyen sancıları ve ihtiyaçları nasıl anlaşılır?

   5.3. Optimum müşteri deneyimi nasıl tasarlanır?

   5.4. Müşteri, deneyim tasarım sürecine nasıl dahil edilir?

 

6. Yaratıcı Fikrin Doğuşu ve Gelişimi

   6.1. Yaratıcı fikirler nasıl ortaya çıkar, kaynağı nedir, ne tür koşullar bu süreci tetikler?

   6.2. Kolektif yaratıcılık için gerekli takımlar nasıl oluşturulur?

   6.3. Yaratıcı fikrin üretimini kolaylaştıran teknikler ve yöntemler nelerdir?

   6.4. Yaratıcı fikrin olgunlaşma / projelendirme süreci nasıl işler?

 

7. İnovasyon Ekosistemlerinde Kültürel Altyapı

   7.1. İnovasyon kültürünü oluşturan kavramlar nelerdir?

   7.2. Kurumun inovasyon kültürü nasıl tanımlanır, nasıl değerlendirilir?

   7.3. İnovasyon çalışmalarında liderlik yaklaşımları nelerdir?

   7.4. İnovasyon kültürü nasıl geliştirilebilir?

 

8. Açık İnovasyon ve İşbirliğine Dayalı Yenilikçilik

   8.1. Açık inovasyon kavramının temel ilkeleri nelerdir?

   8.2. İşbirlikleri nasıl planlanır, nasıl yönetilir?

   8.3. Dünyadan ilham veren açık inovasyon örnekleri nelerdir?

   8.4. Küresel açık inovasyon platformlarından nasıl faydalanılır?

 

Kazanımlar

1. İnovasyon kavramının uluslararası tanımını, türlerini öğrenmek, kapsamının genişliği konusunda farkındalık kazanmak, güncel örnekleri öğrenmek ve değerlendirebilmek, kurumlarda yapılacak inovasyon çalışmalarını haritalandırabilmek.

2. Başarısız inovasyon projelerinin ve yatırımların arkasındaki sebeplerin ve inovasyon yolculuğundaki tuzakların anlaşılması. İnovasyon yatırımlarının bütünsel ve sistematik şekilde yönetimi sağlayacak yaklaşımın öğrenilmesi.

3. Kurumda inovasyon süreçlerinde görev ve sorumlulukların, birimler ve bireyler arası iş birliği süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi, kurumun inovasyon organizasyonu ve prosedürlerinin değerlendirilmesi. Kurum içinde inovasyon çalışmalarına katılımın arttırılması ve etkinleştirilmesi için gerekli yaklaşım ve yöntemlerin öğrenilmesi.

4. İnovasyon stratejilerinin ve teknoloji yol haritasının oluşturulması, öncelikli ihtiyaçların ve fırsat alanlarının tespit edilmesi, odaklanılacak ve kaynak aktarılacak projeler - İnovasyon Proje Portföyü kavramının öğrenilmesi,  odaklanılacak inovasyon projelerinin tespit edilmesi.

5. Müşteri deneyim sürecini haritalandırma, sancı ve ihtiyaçları tespit etme, optimum müşteri deneyimini tasarlama ve müşteriyi, deneyim sürecine dahil etme adımlarının öğrenilmesi.

6. Proje takımının oluşturulması, ihtiyacı keşfetmek; empati, gözlem, görüşme. Yenilikçi fikrin üretimi ve kullanılan bazı teknikler. Fikrin olgunlaştırılması, projelendirilmesi (Michael Porter 5 Forces Analysis: Pazara Girişi Koşullarının Analizi, Müşterilerin analizi, Rakip Analizi, Tedarikçi Analizi, Tehditlerin Analizi, Takımın ve sürecin yönetimi, olası engeller ve aşılma yöntemleri).

7. Kurum çalışanlarının inovasyon süreçlerine gönüllü ve aktif olarak katılımını ve katkısını mümkün kılacak duygular ve duygusal iklim, Liderlik, Uygulamalar, Söylemler, Gelenekler, Kültürel engeller ve çözümler, Kurum çalışanlarının «İnovasyon Merdivenindeki» duygu durumlarının tespiti, İnovasyonun önündeki kültürel engellerin tespiti ve inovasyon kültürü gelişim yol haritası.

8. İşbirliğine dayalı inovasyon ve kolektif yaratıcılık, iş birliği öncesi, sırası ve sonrasının planlanması, müşterilerle, tedarikçilerle, araştırma kurumlarıyla, girişimcilerle iş birlikleri, kullanıcıların inovasyon süreçlerine dahil edilmesi. Küresel açık inovasyon ağları, iş birliği yöntemleri ve örnekleri, küresel akademik iş birliği ağları, küresel iş birliklerinde kültürel çeşitliliğin yönetimi.

 

Eğitmen: Dr. Umut EKMEKÇİ

Eğitim Tarihleri: Aralık ayının ilk 4 haftası Salı ve Perşembe günleri: 1 Aralık - 3 Aralık -8 Aralık- 10 Aralık- 15 Aralık-17 Aralık- 22 Aralık – 24 Aralık 

Eğitim Saatleri: 14.00- 16.00

Ücret: 3.200 TL + KDV (Kişi başı)

*Ön kayıt alınacaktır, ön kayıt için [email protected] adresine mail atılmasını rica ederiz. 

Bilgilendirme

after-line

• Eğitimimize aynı kurumdan 2-5 kişilik katılım olması durumunda %10, 5-10 kişilik katılım olması durumunda %15 indirim uygulanmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %25 indirim yapılmaktadır.

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Eğitimde kullanılan sunum ve elektronik katılım sertifikaları eğitim sonrasında katılımcıların eDanışman Portaldaki hesaplarına yüklenecektir. Elektronik katılım sertifikaları eğitime kayıt yaptıran kişiler adına düzenlenmektedir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."
ONLİNE EĞİTİMLER

YAKLAŞAN EĞİTİMLERİMİZ

...
...