e-Danışmanlık

eDanışman platformunda siz değerli müşterilerimize sunduğumuz online danışmanlık ürünlerimizi bu sayfadan inceleyebilirsiniz. Farklı kategorilerdeki ürünlerimiz ve uzman kadromuzla, şirketiniz ve kişisel gelişiminiz için desteğe ihtiyaç duyduğunuz konuların rahatlıkla üstesinden gelebilirsiniz.

e-danismanlik

Arama kriterlerine göre 60 ürün bulundu

Kısa Çalışma İçin Analiz ve Karar Danışmanlığı


Kısa çalışma ödeneğinin şartları, kimlerin yararlanabileceği ve başvuru aşaması ...

Uçtan Uca Kısa Çalışma Danışmanlığı


Kısa çalışma başvurusu sürecinde soruların cevaplandırılmasından başvuru evraklarının değerlendirilm...

Vergi, Mevzuat ve Teşvik Bakış Açısı ile: Covid-19 Süreci Şirketinizde Nasıl Yönetilmeli?


Covid -19'un İşçi-İşveren ilişkilerine, Sözleşmelere ve Genel Kurullara etkisi ile , Mali ve Vergi Yükümlülükleri ve Arge ve Tasarım Merkezlerine yönelik Covid-19 nedeniyle gelen yeni düzenlemelerin kapsamlı olarak ele alındığı ve müşteriye özel durumların tartışıldığı 2 saatlik bir online danışmanlık hizmetidir.

Fırtınada Rotayı Belirlemek


Krizin şiddetini ve orta/uzun vadeli etkilerini doğru analiz edebilmek ve bu doğrultuda şirketinizin...

Fırtınada Kılavuz Kaptanlık


"Dönüşüm ve İnovasyon" stratejilerini, mentörlük ve koordinatörlük desteğiyle hayata geçirin!

Patent Danışmanlığı


Buluşların ticari değerlere dönüşmesi yolunda yanınızdayız!

Patent Vergi İstisna Uygulaması Danışmanlığı


Buluşlarınızla patente dayalı vergi istinasından faydalanmak ister misiz?

Marka-Tasarım Tescil Danışmanlığı


Markanızı, özgür tasarım ve eserlerinizi nasıl koruyacağınızı öğrenmek için tıklayın!

İş Sözleşmeleri ve Dokümanları Yönetimi


Sözleşmesel ilişkilerde yükümlülüklerin yerine getirilmesinde aksaklıklar yaşanması durumunda nasıl ...

Ticari Sözleşme Yönetimi


Ticari faaliyetlerin hukuka ve güncel içtihatlara uygun olarak düzenlenmesi ile ticari risklerin en ...

Yönetim Kurulu Ürünü


Profesyonel yönetim ve görev dağılımını esas alan bir şirket idaresine sahip olmak ister misiniz?

Türk Ticaret Kanunu Özellikli Uygulama Ve Operasyonlar


Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği düzenlemelerle ilgili olarak şirketlerin yönet...

Türk Ticaret Kanunu Genel Kurul Uygulama Ve Yönetim


TTK'ya göre genel kurul uygulama ve yönetimi için yanınızdayız!

E-Ticaret İçin Mevzuat Danışmanlığı


E-Ticaret yaparken önleyici danışmanlık çerçevesinde alınması gereken hukuki tedbirlerden haberdar ...

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuat Uyum


Kişisel verilerin korunması kapsamında idari ve teknik tedbirlerin neler olduğunu öğrenmek için tıkl...

KVKK Uyum Yazılımı - WECOVER


KVKK projenizi tek yerden yapın, yönetin ve sürdürün!

İşletme Geliştirme Teşvikleri Danışmanlığı


Yatırımlarınızın Ar-Ge ile desteklenmesi, tasarım kabiliyetinizin artması ve bunun nitelikli elemanl...

Girişimciye Özel Hibe Danışmanlığı


Ar-Ge ve teknoloji odaklı olarak iş hayatına girmek isteyen tüm girişimcilerin destek ve teşviklerle...

TÜBİTAK Ar-Ge Projelerine Uygunluk ve Bilgilendirme Danışmanlığı


Ar-Ge projesi mi yapmak istiyorsunuz? TÜBİTAK desteklerine uygunluğunuzu incelem...

Kaptanın Seyir Defteri ve Hibe Durakları Analizi Danışmanlığı


Kuruluştan büyüme safhasına kadar Ar-Ge ve Teşvik ekosisteminde yer alan tüm des...

KOSGEB Ar-Ge Projelerine Yönelik Danışmanlık


KOSGEB Ar-Ge projelerine yönelik destek, teşvik ve hibe programlarından haberdar...

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Farkındalık Danışmanlığı


Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olabilmenin püf noktaları, izlenmesi gereken yol ve fa...

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Yetkinlik ve Katma Değer Artırma Metotları Danışmanlığı


Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin yetkinliklerinin artırılması metotları ve yaklaşımları için faydalı bilgiler ve uygulamalarla yanınızdayız!

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Faaliyet Raporu İçin Metot Danışmanlığı


Faaliyet raporu hazırlarken dikkat edilmesi gereken teknik ve mali hususlar hak...

KOSGEB Ar-Ge Projelerine Yönelik Metot Danışmanlığı ve Atölye Çalışması


Projeniz KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon proje desteğine başvurmak için uygun mu? Anal...

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Uygunluk Analiz Danışmanlığı ve Atölye Çalışması


Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olabilmek için hangi teknik ve mali yeterliliklere sa...

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yetkinlik Artırma Danışmanlığı ve Atölye Çalışması


Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinizin yetkinliğini artırmak için stratejinizi belirle...

Teknoparklarda Uçtan Uca Mali Uygulama Danışmanlığı


Teknopark firması mısınız? Personel Gelir Vergisi ve SGK, Kurumlar Vergisi, KDV ...

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Mali Uygulama Danışmanlığı


Ar-Ge veya Tasarım Merkezi misiniz? Personel Gelir Vergisi ve SGK, Kurumlar Verg...

Mali ve Vergi Uygulamaların için Görüş Al


Uzman kadromuzla vergi sorunlarınıza çözüm hemen elinizin altında.

Mali ve Vergi Uygulamaların için Detay Rapor Al


Uzman kadromuzla vergi sorunlarınıza çözüm hemen yanı başınızda.

Girişimci Firmalar Açısından Yatırımcıya Hazırlık


Yatırımcıya hazırlık aşamasında firmanızın mali tablolarının bütüncül bir bakış ...

Şirketinizin Değer Tespitinde Kritik Noktalar ve Değer Tespit Çalışması ile Raporlama


Şirketinizin hisse değerini biliyor musunuz? Belirlenmesindeki kritik başlıkların değerlendirilmesi ve şirket hisse değerinin hesaplanması için yanınızdayız!

Girişimciler İçin Ar-Ge "Soru-Cevap"


Girişimcilerin merak ettikleri soruları 30 dk. içinde sorup öğrenebilecekleri bir çok uzmanlığı için...

Girişimciler için Mevzuat, Uyum ve Risk Yönetimi "Soru-Cevap"


Girişimcilerin merak ettikleri soruları 30 dk. içinde sorup öğrenebilecekleri bi...

Girişimciler için Vergi ve Mali Uygulamalar "Soru-Cevap"


Girişimcilerin merak ettikleri soruları 30 dk. içinde sorup öğrenebilecekleri bi...

Girişimciler için Patent "Soru-Cevap"


Girişimcilerin merak ettikleri soruları 30 dk. içinde sorup öğrenebilecekleri bir çok uzmanlığı için...

Girişimciler için İşletme Çözümleri "Soru-Cevap"


Girişimcilerin merak ettikleri soruları 30 dk. içinde sorup öğrenebilecekleri bi...

Eczaneler için KVKK Yönetim Yazılımı WeCover


KVKK'ya göre eczacıların da VERBİS'e kayıt yükümlülüğü olduğunu biliyor muydunuz? WECOVER ile KVKK U...

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Varlık Beyan Danışmanlığı


Vergi, SGK, Gümrük ve Belediye işlemleri kapsamında kesinleşmiş borçları bulunan...

Bilişim Sektörü için Teşvik/Destek Olanakları


Faaliyetlerinizin Ar-Ge ve yenilik unsuru barındırması durumunda yararlanabilece...

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Danışmanlığı


İleti Yönetim Sistemi süreçlerinde yanınızdayız!

Eczaneler İçin VERBİS Danışmanlığı


VERBİS süreçlerinde yanınızdayız!

İngiltere’de Şirket Kuruluş Danışmanlığı


İngiltere'de şirketleşmek isteyen firmalarımız için danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

WeCover Aylık


KVKK projenizi tek yerden yapın, yönetin ve sürdürün!

Gelir Vergisi Hazırlık Danışmanlığı


Bireysel gelirleriniz için gelir vergisi beyan rehberliği sağlıyoruz.

Firma Büyüme Analizi


Şirket yapınız, marka tescil statünüz, kvkk uyumunuz, hibe/teşvik fırsatları, globalleşme ve kurumsa...

Globalleşme Olgunluk Analizi


“Globalleşme Olgunluk Analizi” ile firmanızın ihtiyaçlarını saptayalım ve yol haritasını birlikte ol...

2021 Af Yasasına Yönelik Vergi Danışmanlığı


2021 Yılında yürürlükte olan AF Yasası için analiz yapılması ve danışmanlık hizm...

2021 Af Yasasına Yönelik SGK Danışmanlığı


2021 yılında yürürlükte olan AF Yasası kapsamında SGK'ya borcu olanlar için borç yapılandırmasına i...

2021 Af Yasasına Yönelik Gümrük Danışmanlığı


2021 yılında yürürlükte olan AF Yasası kapsamında gümrük vergileri ve bununla ilgili idari para cez...

Mali Tablo Rehberliği


Mali Tablolarınız Finansal Stratejilerinizi Belirlemede Rehberiniz Olsun

Finansmana Erişimde Finansal Strateji Danışmanlığı


Finansmana Erişimde Mali Tablolarınız ve Finansal Stratejileriniz Yatırımcıya Ha...

Şirket Değerleme


Şirket hisselerinizin parasal karşılığı nedir?

Vergi Yönetim Danışmanlığı


Faaliyetinize uygun vergi istisna ve teşviklerinden haberdar mısınız? Vergi Maliyetlerinizi Birlikte...

Yatırım Projesi Fizibilite Raporu Hazırlama Danışmanlığı


Yatırım projelerinizin fizibilitesini birlikte yapalım! Yatırımınızın getiriler...

Mali İşler Süreç Analizi, İyileştirme Önerileri ve Mali Alt Yapı Kurulumu


Mali alt yapınız size fayda üretiyor mu? Verimli ve etkin raporlama için mali sü...

Uluslararası Vergi Planlama Danışmanlığı


Global'de varsınız yada var olmak istiyorsanız vergi maliyetlerinizi birlikte yönetelim!

Patente Dayalı Vergi İstisnası Uygunluk Temel Analizi


Patente Dayalı Vergi İstisnası Uygunluk Temel Analizi