Nedir ?

after-line

Yönetim Kurulu İç Yönergesi                                                                      

İmza Sirküsü                                                                                                          

Genel Müdür Atama-Görevden Alma 

Şube İşlemleri  

Pay Devri ve Pay Basımı

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

Orta ve Büyük Ölçekli Anonim ve Limited Şirketler, Holdingler, Yabancı Yatırımcılar, Büyüme Hedefleyen Start-uplar ve Yazılım Şirketleri.

Özellikler

after-line
1

Profesyonel yönetim ve görev dağılımını esas alan bir şirket idaresine sahip olunması.

2

Her ticaret sicilde yapılan farklı uygulamalar nedeniyle evrakın ilgili ilin ticaret sicil müdürlüğü uygulamasına göre ve MERSİS formatı uyarınca hazırlanmış olması.

3

MERSİS girişinin tamamlanması ve tescil konusunda ayrı bir kişiye veya hizmete ihtiyaç duyulmaması.

4

Şube işlemlerine ilişkin süreçlerin evrakının hazırlanması ve sürecin profesyonel şekilde belirlenmesi.

5

Pay devri ve pay basımına ilişkin evrakı hazırlanmasında uzman kişilerden danışmanlık alınması.

6

Sözleşmeler ile pay devri ve pay basımına dair yönetim kurulu kararlarının bir bütün olarak hazırlanması.

Faydalar

after-line
1

Şirketin ihtiyaçları gözetilerek, gerek yönetim kurulu gerekse diğer yöneticilerin görev tanımlarının ve yönetim kurulunun üstüne düşen yükün hafifletilerek sorumluluklarının belirlenmesi.

2

Şirketin organizasyon yapısına uygun şekilde üçüncü kişi ve kurumlar nezdinde temsil edilmesinin sağlanması.

3

Yönetim kurulu sürecinin yönetilmesi, MERSİS başvurusunun yapılması, kararın sicilde tescili gibi operasyon süreçlerinin bu konuda uzman kişiler tarafından yapılması.

4

Şirketin ihtiyaçları gözetilerek, şube açılışı, kapanışı, adres değişikliği, müdür ataması gibi hususların nasıl yürütülmesi gerektiğine dair yol haritası hazırlanması sayesinde işlemlerin her seferinde kolaylıkla tamamlanması.

5

Pay sahiplerinin ve payları devralacak alıcıların taleplerine göre hazırlanacak pay devri ve pay sahipliği sözleşmesi sayesinde ortaya çıkacak şirket yapısının ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulanması.

6

Ticaret sicil müdürlükleri tarafından anonim şirketlerde pay devirlerinin tescile tabi olmaması nedeniyle ilan yapılmasının zor olması hususu gözetilerek pay devrinin ilanı için uygun yöntemin belirlenmesi ve ticaret sicil operasyonunun yapılması.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız

Teklif Al


Özel talep ve sorularınız için bizimle ile iletişime geçiniz.


Teklif Al