Nedir ?

after-line

TTK m. 376 Kapsamında Zarar Sebebiyle Alınacak Önlemler 
Esas Sözleşme Tadili  
Bölünme 
Birleşme 
Tür/Nev-i Değiştirme  
Ortaklık Sözleşmesi Hazırlanması 
Altın/İmtiyazlı Pay Oluşturma 
Pay Devri Sınırlaması

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

Orta ve Büyük Ölçekli Anonim ve Limited Şirketler, Holdingler, Yabancı Yatırımcılar, Büyüme Hedefleyen Start-Uplar ve Yazılım Şirketleri, Aile Şirketleri ile Birlikte Kurumsallaşma Çalışmaları İçerisinde Olan Şirketler.

Özellikler

after-line
1

İhtiyaç duyulan önlemler kapsamında azaltılması, tamamlanması veya artırılması gereken miktarın uzmanlar tarafından tespiti, evrakı hazırlanmasında danışmanlık alınması

2

Her ticaret sicilde yapılan farklı uygulamalar nedeniyle evrakın ilgili ilin ticaret sicil müdürlüğü uygulamasına göre ve MERSİS formatı uyarınca hazırlanmış olması

3

SMM raporu yazılması, genel kurul yapılması, MERSİS girişinin tamamlanması ve tescil konusunda ayrı bir kişiye veya hizmete ihtiyaç duyulmaması

4

İhtiyaca göre esas sözleşmenin tadilini içeren, genel kurul gündeminin tespiti ve yeni esas sözleşme ile genel kurul evrakı hazırlanmasında danışmanlık alınması

Faydalar

after-line
1

Şirketin zarar sebebiyle TTK m.376 çerçevesinde alması zorunlu olan önlemlere ilişkin yol haritasının belirlenmesi suretiyle yönetimin sorumluluğunun yerine getirilmesinin sağlanması

2

SMM raporunun yazılması, genel kurulun yönetilmesi, MERSİS başvurusunun yapılması, genel kurulun sicilde tescili gibi operasyon süreçlerinin bu konuda uzman kişiler tarafından yapılması

3

Standart esas sözleşme hükümleri yerine pay sahiplerinin haklarını koruyan ve profesyonel yönetim ilkeleri çerçevesinde şekillenen esas sözleşmeye sahip olunması

4

Yabancı pay sahibi olması halinde apostilli evrak gereken durumların tespiti, genel kurulun gerekli hallerde olağan genel kurul olarak kurgulanması ve çağrı yapılacağı halde genel kurul sürecinin tarihsel olarak yol haritasının çıkartılması

5

Genel kurulun yönetilmesi, MERSİS başvurusunun yapılması, genel kurulun sicilde tescili gibi operasyon süreçlerinin bu konuda uzman kişiler tarafından yapılması

6

Tür değişikliği genel kurulunun olağan genel kurulda yapılacak olması halinde gerekli genel kurul gündeminin tespit edilmesi ve sürecin profesyonel şekilde kurgulanması ile şirketin ihtiyacına göre esas sözleşmenin oluşturulması

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız

Teklif Al


Özel talep ve sorularınız için bizimle ile iletişime geçiniz.


Teklif Al