Nedir ?

after-line

Buluşunuza ilişkin (ürün ya da proses) bir incelemeli Patent ya da olumlu araştırma sonucunda verilmiş bir Faydalı Model belgeniz varsa buluşla ilintili kazançlarınız %50 oranında Kurumlar Vergisi İstisnasına tabi olabilmektedir. 

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

Patent-Faydalı Model sahibi olan herkes, özellikle Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezleri

Özellikler

after-line
1

Alanında çok deneyimli uzmanlarla birebir görüşülmesi.

2

Genel ya da bir dosya özelinde soru sorabilmesi.

3

Online patent danışmanlığı sonrası talep edilen hizmetlerde indirim sağlanması.

4

Görüşme öncesinde sorularınızı iletebilme imkanı sağlanması.

Faydalar

after-line
1

Bu istisnanın hangi başlıkları kapsadığını ve istisnadan faydalanma şartlarının öğrenilmesi.

2

Hangi gelirlerin patente dayalı vergi istisnası kapsamında olduğu, buluşa atfedilen kazanç kavramının nasıl yorumlanması gerektiği gibi kritik hususlar hakkında pratik bilgilerin alınması.

3

Bu konudaki genel ya da dosya özelindeki sorularınızın yanıtlandırılması.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız