Nedir ?

after-line

Şirketinizin faaliyetleri ile mali tablolarınızdaki görüntü uyumlu mu? Mali tablolarınız faaliyetlerinizin gerçek sonuçlarını yansıtıyor mu? Vergi maliyetlerinizin ve karlılık oranlarınızın, geçmiş yıllar verileriniz ve bulunduğunuz sektör ile karşılaştırılması.

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

Büyüme evresinde olan, henüz idari-kurumsal departmanları oluşmamış firmalar, mali tablolarının yatırımcı gözüyle nasıl göründüğünü öğrenmeye ihtiyaç duyan firmalar, şirket faaliyetlerinde sorun yaşayan (düşük kar, yüksek maliyet, dönemsel değişken operasyon ve yatırım maliyetleri vb) ve sorunun kaynağını çözmeye çalışan firmalar.

Özellikler

after-line
1

Bilanço ve gelir tablolarınızın rasyo analizlerinin yapılarak; faaliyetlerinizin, mali tablolarınız ile uygunluğunun değerlendirilmesi.

2

Yakın dönem mali durum ve faaliyet performanslarını analiz etme amaçlı, mali tablolara analiz tekniklerinin uygulanması ve yorumlanması.

3

Likidite, karlılık, sermaye yapısı ve faaliyet oranlarının sektör bazlı karşılaştırmalı analizlerinin yapılması.

4

Geçmiş mali tabloların enflasyondan arındırılarak bugünkü değerlerinin tespit edilmesi ve birbiri ile ilgili hesap kalemlerinin eğilim yüzdelerinin yorumlanarak, gelecek faaliyetlere yön verecek şekilde analiz edilmesi.

5

Şirketin net işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız