Çözümler / KOBİ'ler için / Vergi, Teşvik ve Finans Yönetimi

KOBİ'er için CRS (Common Reporting Standard) Kapsamında Uluslararası Vergi Danışmanlığı

SATIN AL

Nedir ?

after-line

Globalde elde ettiğiniz gelirlerin hangi ülkede ve hangi vergi yükleri ile beyan edilmesi gerektiğine ve vergi barışı kanunlarına yönelik danışmanlık hizmetleri

İşlem Adımları:

1. Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam 
Anlaşması kapsamında; vergi kayıp kaçaklarını önlemek adına, yabancı ülkelerde 
bulunan finansal hesap bilgilerinin karşılıklı olarak gönderimi sonucu finansal 
gelirlerin elde edildiği ülkelerin tespiti 
2. İlgili finansal geliri elde eden kişi veya kurumların hangi ülke mukimi olduğunun, Gelir 
Vergisi Kanunu 4. Madde, yabancı ülke vergi mevzuatları ve (ÇVÖA) Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümlerine göre tespit edilmesi 
3. Türkiye mukim kişiler için mukimlik belgesi alınması 
4. Finansal gelirin vergilendirileceği ülkedeki vergi rejiminin ortaya konulması 
5. Elde edilen finansal gelirin Türk Vergi Mevzuatları, yabancı ülkelerin vergi mevzuatları 
ve ÇVÖA kapsamında değerlendirilerek vergilendirme usullerinin ve varsa istisna 
hükümlerinin belirlenmesi 
6. Geçmiş dönem gelirlerinin vergi barışı kanunları ile ilişkilendirilmesi ve beyanı

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

Global yapılarda finansal gelir elde eden gerçek kişiler

Özellikler

after-line
1

Kişilerin mukimliğinin (vergi beyanı yapması gereken ülkenin)belirlenmesi.

2

Gelir vergisi maliyetlerinin (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümlerine göre değerlendirilmesi

3

Geçmiş dönem beyan edilmeyen vergilerin Vergi Barışı Kanunları yönüyle değerlendirilmesi

Faydalar

after-line
1

Gelir Vergisi beyanına ilişkin danışmanlık.

2

Gelir Vergisi maliyetlerinin yönetme.

3

Geçmiş dönem vergi risklerinden kurtulma.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız

Teklif Al


Özel talep ve sorularınız için bizimle ile iletişime geçiniz.


Teklif Al