Nedir ?

after-line

Kısa çalışma ödeneğinin şartları, bu ödemeden kimlerin yararlanabileceği ve başvuru aşaması hakkında   genel bilgiler başlangıç olarak sunulacak; devamında sizin firmanıza özel şartlar ve detaylar uzmanlarımıza birlikte analiz edilip, hızlı ve doğru karar vermenize ışık tutulacak. Bu dinamik danışmanlığımız online ve birebir biçimde sunulacaktır. Ayrıca kısa çalışmanın uygulandığı dönem için işçi ve işveren hakları hakkında açıklamalar yapılacaktır. Görüşmeye online olarak bir mevzuat danışmanı, bir mali müşavir, bir bordro uzmanı olmak üzere asgari 3 uzman katılacaktır (Ar-Ge merkezleri veya TEKNOPARK firmaları için bir Ar-Ge uzmanı ayrıca görüşmeye iştirak edecektir.)

Genel olarak bu görüşme ve analiz çalışmasının yaklaşık 2 saat sürmesi planlamaktadır. Bu hizmet sonrasında firmaların kısa çalışma konusundaki tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olmaları beklenirken, firmaları özelindeki sorularının da cevaplanması ve firmalarının kısa çalışma desteğine başvura bilirlikleri ile başvuru süreci hakkında net bilgileri edinmeleri beklenmektedir.

Özellikler

after-line
1

Deneyimli ekip ile sağlanacak danışmanlık olması.

2

Farklı disiplinlerin bir arada olduğu bütünleşik hizmet sunulması.

3

Müşteri odaklı süreç yönetiminin olması.

Faydalar

after-line
1

Farklı disiplinlerle ( Mali / Mevzuat / Bordro / Ar – Ge ) bütünleşik hizmet sunulması.

2

En güncel düzenlemeler ve idari beklentiler ışığında en doğru başvurunun yapılması.

3

Sürdürülebilir süreç danışmanlığı olması.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız