Nedir ?

after-line

*Belirli Süreli İş Sözleşmesi 
*Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 
*Kısmi Süreli İş Sözleşmesi 
*Üst Düzey Yönetici Sözleşmesi 
*Gizlilik ve Rekabet Etmeme Taahhütnameleri 
*Eğitim Taahhütnamesi 
*Çalışan Kişisel Veri Taahhütnamesi 
*Uzaktan Çalışma Protokolü 
*İkale Sözleşmesi 
*Savunma ve Ceza Yazı Örnekleri 
*İbraname/Örnek Fesih Bildirim Yazıları 
*Araç/Bilgisayar/Teçhizat Teslim/Kullanım Talimatları                  
*İşyeri Çalışma  
*Düzeni/Disiplin Yönetmeliği Örnekleri

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

Personel çalıştıran ve işçi-işveren ilişkisindeki riskleri minimize etmek isteyen tüm işverenler.

Özellikler

after-line
1

Bu sözleşmelerin danışmanların bilgi ve uygulamadaki deneyimlerini yansıtması sebebiyle, halihazırda internette herkesin indirip kullanabileceği sözleşmelerden farklılıklar arz etmesi.

2

Gelişen ekonomik ve sosyal hayatın gereklerine uygun hükümlerin sözleşmelere eklenerek, sözleşmelerin güncel mevzuat değişiklikleri ve yargı kararlarına uyumlu olarak hazırlanması.

3

Şirketinizin ihtiyaçları tespit edilerek, buna uygun olarak sözleşmelerin yetkin danışmanlarca revize edilmesi.

Faydalar

after-line
1

İşverenlerin temel düzeyde ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmak üzere, yetkin danışmanlarca hazırlanmış örnek tip iş hukuku sözleşmelerine sahip olmak ve alınan pakete göre yetkin kişilerle bunların ihtiyaca binaen revize edilmesi.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız

Teklif Al


Özel talep ve sorularınız için bizimle ile iletişime geçiniz.


Teklif Al