Nedir ?

after-line

•Ayda 2 saat firma için tahsis edilen uzman hukuk danışmanı ile video konferans/telekonferans yapılması. (ihtiyaç olursa hukuk danışmanı yöneticisi ile birlikte katılım sağlayabilecektir)


•Her türlü iş mevzuatı alanındaki sözleşmeler ve benzeri dokümanların hazırlanması, yorumlanması ve gerekli tüm sürecin online olarak yürütülmesi, ihtiyaç halinde (3 ayda bir) konu ile ilgili firmadaki ilgili personele online eğitim verilmesi.


•Çalışanlar ile yapılması gereken özellikli sözleşmeler ile gerekli her türlü özellik arz eden dokümanların hazırlanması ve bu konuda aktif danışmanlık sunulması.


•Çalışanlar ile yaşanabilecek mevzuat kaynaklı sorunlar hakkında gerekli danışmanlık hizmeti sunularak gerektiğinde çalışanların iş akitlerinin sonlandırılması süreçlerinin yönetilmesi.


•Çalışanların şirketteki hizmetleri esnasında ortaya çıkan buluşlar ve şirkette var olan know-how verileri ile gerekli ticari sırların korunması ve fikri mülkiyet haklarının uygun şekilde belirlenmesi konusunda gerekli danışmanlık hizmetinin sunulması.


•İş Mevzuatı konusu ile ilgili tüm konularda gerekli ÖNLEYİCİ danışmanlık hizmetinin sunulması.

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

Personel çalıştıran ve işçi-işveren ilişkisindeki riskleri minimize etmek isteyen tüm işverenler.

Faydalar

after-line
1

İşverenlerin temel düzeyde ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmak üzere yetkin danışmanlarca hazırlanmış iş hukuku dokümanlarına sahip olunması.

2

Personellerle yaşanabilecek her türlü problemin dava yoluna gitmeden çözümlenmesi ve hukuki süreçlerde karşılaşılabilecek risklerin en aza indirgenmesi.

3

İş sözleşmelerine ek olarak şirketin ruhuna ve faaliyetlerine uygun olacak şekilde çalışanlara imzalatılması gereken hukuka ve yargı görüşlerine uygun şekilde hazırlanan rekabet yasağı, çalışan buluşları, fikri mülkiyet taahhütleri gibi son derece önemli belgelere sahip olunması.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız

Teklif Al


Özel talep ve sorularınız için bizimle ile iletişime geçiniz.


Teklif Al