Çözümler / Girişimler için / Teknopark Danışmanlıkları

Girişimler için Teknopark Firmalarının Yıllık Mali Uygulama ve Risk Değerlendirme Çalışması Ve Raporlama

SATIN AL DANIŞMANLARIMIZ

Nedir ?

after-line

Teknoparklar bünyesinde faaliyet gösteren firmaların yaptıkları mali uygulamaların  Teknopark mali mevzuatı ve bu mevzuata bağlı pratik uygulamalar açısından inceleme ve  değerlendirmesini yapmak. Hizmet takvimi şu şekildedir:

1. Adım: Planlama Toplantısı:2 saat

2. Adım: Veri Toplama ve İnceleme: Online dataroom oluşturma ve gelen verilerin incelenmesi: 2 gün

2. Adım:Draft raporu hazırlama: 5 gün  

3. Adım: Draft Rapor Toplantısı: 3 saat

4. Adım: Nihai rapor oluşturma: 2 gün

5. Adım: Nihai Rapor Sunumu: 2 saat

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

Tüm Teknopark firmaları

Özellikler

after-line
1

Mali İşleyişe Yönelik olarak hem maksimum teşviklerden faydalanma hem de minumum risk bakış açısı ile mevuzata uyum ve pratik uygulamaların harmanlanarak uygulama kontrollerinin yapılması. ( hesap planı, bilgi - belge akışı vb.)

2

Bordro Hesaplama Yönelik olarak hem maksimum teşviklerden faydalanma hem de minumum risk bakış açısı ile mevuzata uyum ve pratik uygulamaların harmanlanarak uygulama kontrollerinin yapılması. (bordro parametrelerinin ve pdks verilerinin entegrasyonu vb)

3

Ar-Ge/Tasarım Bölümü ile İşletmenin Diğer Bölümleri arasındaki Entegrasyona yönelik analizler ve yapılması gerekenlerin ortaya konması.

Faydalar

after-line
1

Teşviklerden maksimum faydalanılması.

2

Vergi risklerini minimuma indirilmesi.

3

Ar-Ge/Tasarım bölümünün olası bir kamusal denetime hazır olma seviyesinin gözden geçirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik aksiyonların belirlenmesi.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız