Nedir ?

after-line

Finansmana erişim yolculuğunuzda mali tablo analizi ve iyileştirme önerilerinin belirlenmesi, şirketinizin piyasa değerini arttırmaya yönelik politikaların oluşturulması ana başlıklarında sağlayacağımız katma değer ile güvenli yol arkadaşınız oluyoruz.

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

Girişimciler/Startup ve büyüme evresindeki firmalar ve halka arz ya da farklı yatırım stratejileri düşünen firmalar

Özellikler

after-line
1

Mali süreçlerinin (muhasebe, finans, vergi, raporlama vb.) analizi ve iyileştirme önerileri.

2

Bilanço, gelir tablolarının rasyo analizi ve faaliyetlerin, mali tablolar ile uygunluğunun değerlendirilmesi.

3

Mali tablolara analiz tekniklerinin uygulanarak, yakın dönem mali durum ve faaliyet performanslarının analiz edilmesi.

4

Likidite, karlılık, sermaye yapısı ve faaliyet oranlarının sektör bazlı karşılaştırmalı analizlerinin yapılması.

5

Geçmiş mali tabloların enflasyondan arındırılarak bugünkü değerlerinin tespit edilmesi ve birbiri ile ilgili hesap kalemlerinin eğilim yüzdelerinin yorumlanarak, gelecek faaliyetlere yön verecek şekilde analiz edilmesi.

6

Olası vergi ve finansal risklerinin tespiti.

7

Şirket değerine etki eden tüm mali parametrelerin gözden geçirilmesi.

8

Şirket değerini arttırmaya yönelik politikaların belirlenmesi.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız

Teklif Al


Özel talep ve sorularınız için bizimle ile iletişime geçiniz.


Teklif Al