Nedir ?

after-line

Kapsam ve Yükümlülükler

Müşteri işletmelerin personel bordro hesaplamalarının, SGK bildirimlerinin, muhasebe raporlarının, ücret pusulalarının pdf olarak gönderilmesini içeren, fiziken bir araya gelmeksizin, e-mail ortamında alınacak verilerle hesaplanması ve tüm çıktıların dijital olarak sunulmasını içermektedir.

Ücret Hesaplamaları

 • Personel Maaş, Ek Kazançlar ve Fazla mesai hakediş hesaplamaları
 • Ücretlerden yasal kesinti hesaplamaları (vergi, sgk primleri, mahkeme kararlı kesintiler, Otomatik katılımlı Bes vb.)
 • Ücretlerden Diğer kesinti hesaplamaları ve takibi (Mesai eksiklikleri, avanslar, yönetsel gerekliliklerle yapılacak kesintiler)
 • Ar-Ge / ve Tasarım Merkezleri Teknokent’ler için personel Ar-Ge teşvik hesaplamaları
 • Personel işten çıkış hesaplamaları (Kıdem tazminatı/ihbar/ikale/işe iade vb )

Ücret Ödeme Destek Hizmetleri

 • Banka ve Finans Kuruluşlarına Ücret, Agi, Avans, Prim ödeme listelerinin hazırlanması/yüklenmesi
 • Otomatik Katılımlı Bes portallarının kullanımı (Bes yükleme, yeni girişlerin yada cayma hakkını kullananların kontrolü)

Muhasebe ve Hr Destek Hizmetleri

 • Ücret Bordro muhasebe fişi hazırlanması(Format: Tarih – No – Hs. Kodu – Açıklama - Borç - Alacak)
 • Personel Özlük verilerinin digital olarak Sistemde saklanması

Personel Ücret Raporları

 • Ücret maliyet raporları Müşteri organizasyonuna uyumlu kırılımda maliyet ve yükümlülük raporlamalar
 • Bordro İcmalleri ve Çarşaf Bordro
 • Ücret Hesap Pusulası Gönderimi (Pdf, doğrudan Personel emailine yada Mobil/Desktop görüntüleme ile)
 • Personel Bütçe Raporları (zam senaryoları)
 • İşgören Devir Hızı Raporları
 • Yıllık Kıdem Karşılık hesaplamaları ve raporlanması
 • Yıllık İzin karşılık hesaplamalarının yapılması ve raporlanması

Yasal Bildirimler

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bildirimi (Eski isimle, SGK aylık bildirge)
 • İŞKUR bildirimleri (aylık işkur bildirgelerinin verilmesi / personel bildirimlerinin yapılması)
 • Personel Sgk işe giriş işlemlerinin yürütülmesi
 • Personel İşten Çıkış sgk bildirimi, ayrılış belgelerinin (ibraname, çalışma belgesi vb) hazırlanması.
 • Sağlık Raporlarının aylık kontrolü ve sistemde onaylanması
 • SGK Mahsuplaşma Protokolünün sistemde aylık onaylanması

 

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

Platform bağımsız olarak Ücret hesaplama ve bildirim işlemlerini doğru ve güvenilir şekilde yaptırmak isteyen, bu işlemler için yazılım, donanım ve insan kaynağı yatırımı yapmak ve oluşacak ceza risklerini üstlenmek istemeyen işletmeler tarafından satın alınması uygundur.

Özellikler

after-line
1

Bordro bilgilerinin excel tablosu ve e-mail ile transfer imkanı

2

Konusunda deneyimli bordro uzmanlarından nitelikli hizmet

3

Bulut tabanlı bordro yazılımı ile KVKK uyumlu güvenilir hesaplamalar

4

SGK, İŞKUR vb. bildirimlerinin işletmeniz yerine, tarafımızdan yürütülmesi. Tüm neticelerin müşteriye online bildirimleri

Faydalar

after-line
1

Yazılım, donanım ve Personel istihdamına gerek kalmaksızın, bordro hesaplama süreçlerini nitelikli bir şekilde yürütmek

2

Bordro hesaplamalarını etkileyen, vergi, sgk kuralları ve her türlü teşvikin hesaplamalarda doğru şekilde uygulanması

3

Çalışanlara ücret bordrolarının e-mail olarak teslimi

4

Tüm yasal bildirimlerin Şirketiniz adına, siz yorulmadan doğru ve zamanında yapılması

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız

Teklif Al


Özel talep ve sorularınız için bizimle ile iletişime geçiniz.


Teklif Al