Çözümler / Büyük Firmalar için / Ar-Ge Merkezi Danışmanlıkları

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İçin "Teknik İlk Yardım" Uygulamaları

SATIN AL

Nedir ?

after-line

Ar-Ge Merkezi Denetleme Usullerine Göre Uygunluk Belirlenmesi 
Ar-Ge Merkezi Özkaynak Projesi Değerlendirme Kriterleri Belirlenmesi ve İçselleştirilmesi 
Ar-Ge Merkezi Projelerinin Fon Yatkınlıklarının İncelenmesi ve Raporlanması 

Ar-Ge veya Tasarım merkeziniz var ve niteliğini mi artırmak istiyorsunuz? Merkezinizi sürdürmekte sorunlar mı yaşıyorsunuz? Merkeziniz kapsamında sadece 5746 sayılı kanunun teşviklerinden değil, ulusal ve uluslararası fon kaynakları üzerinden projelerinizi hibelerle mi finanse etmek istiyorsunuz? O zaman iyi bir ilk yardım paketine ihtiyacınız var demektir. Merkezinizin niteliğini birlikte artırabilir, daha katma değerli olmasını sağlayabiliriz. 

Programın amacı, alınacak hızlı ve nitelikli önlemler ile Ar-Ge veya Tasarım merkezinin niteliğini artırmak, faaliyet raporlarına daha hazır girmesini sağlamak ve ulusal-uluslararası fonlara başvurarak yaparak hem finansman kaynağı sağlamak hem de merkezinin niteliğini artıracak önlemleri almaktır. Böylece merkez sorunsuz ve bulunduğu işletmeye daha fazla katkı vererek yaşam döngüsüne devam edecektir. 

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olan firmalar.

Özellikler

after-line
1

Merkezin faaliyet raporuna uygunluğu denetlenecek ve gerekli hazırlıklar eksikler de belirlenerek yapılacaktır. Böylece merkezin sürdürülebilir Ar-Ge/Tasarım yapması için teşhisler koyulacak ver tedavi önlemleri alınacaktır. Komisyon ödevleri detaylı analiz edilecek ve çözüm önlemleri belirlenerek uygulama planları yapılacaktır.

2

Ar-Ge veya Tasarım projesi seçimi-yazım denetimi kriterleri firmaya özel olarak belirlenecek ve uygulanabilmesi için örnek çalışmalar yapılacaktır Böylece proje yazım kültürünün içselleşmesi sağlanacaktır.

3

Ar-Ge Merkezinin özkaynak projeleri için farklı fon kaynakları araştırılacak ve proje finansman maliyetleri azaltılacaktır.

Faydalar

after-line
1

5746 sayılı yasanın sağladığı teşvik ve hibelerden daha optimum faydalanılacak önlemler alınacak, böylece merkezin mali açıdan fayda-maliyet oranı artacaktır.

2

Merkez projelerinin ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönlendirilmesi hem merkezin niteliği artıracak hem de proje için alınacak hibe miktarlarını artıracaktır.

3

Merkez bünyesinde açılacak projelerin karar verme süreçleri daha akademik bakış açısıyla, uluslararası kılavuzlara uygun olarak yapılacak, böylece rapor ve projelerin kalitesi artırılacak, kabul oranlarınız yükselecektir. Projelerin yazılma ve seçilme kriterleri ile proje yönetim süreci eşleştirilebilecektir.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız